« Tagasi

Valminud on eelnõu „Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026“

Eelnõu avalik väljapanek toimub 26.05.-09.06.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae tn 38, Paldiski linn asutuse lahtioleku aegadel. Valla kodulehel saab eelnõuga tutvuda siin 
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühises jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuste territooriumitel, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Lääne-Harju Vallavalitsuse postiaadressil või e-kirjaga aadressil info@laaneharju.ee
Juhul kui jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku jooksul laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub eelnõu avaliku arutelu, mille toimumise ajast teavitab Lääne-Harju Vallavalitsus täiendavalt.
 
Lisainfo: keskkonna- ja planeeringute osakonna juhataja Kerli Lambing, kerli.lambing@laaneharju.ee