« Tagasi

Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Vasalemma Kunstide Kooli (alates 01.09.2021 Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool) direktori ametikohale

Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Vasalemma Kunstide Kooli (alates 01.09.2021 Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool) direktori ametikohale.
 
Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavad Vasalemma Kunstide Kool ja Paldiski Muusikakool ühendatakse alates 1. septembrist 2021 Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooliks. Ühendhuvikoolis saab õppida muusika-, kunsti- ja tantsuerialal. Õppetöö toimub Paldiski linnas ja Rummu alevikus.
 
Huvikooli direktori ülesandeks on tagada asutuse tulemuslik töö ja areng koostöös kooli pidaja, huvikooli õppenõukogu ja hoolekoguga, edendades laste ja noorte võimalusi kaunite kunstide alase huvihariduse omandamiseks Lääne-Harju vallas. Direktor vastutab kooli üldseisundi, hea maine, kvaliteetse ja kaasaegse õppe ning rahaliste vahendite ja vara sihipärase kasutamise eest.
 
Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses hindab konkursikomisjon kandidaatide dokumentide vastavust nõuetele. Teise vooru kutsututele toimub vestlus konkursikomisjoni liikmetega. Enne vestlusvooru tuleb kandidaatidel esitada essee Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli arendamisest ning rollist valla kultuuri- ja hariduselus. 
 
Kandidaadilt eeldame: 
- huvikooli juhtimiseks sobilikku erialast (eelistatult muusikaalast) kõrgharidust;
- vähemalt 2-aastast juhtimise kogemust;
- head analüüsi- ja planeerimisoskust;
- väga head suhtlemisoskust ja koostöövõimet;
- ametikoha ja kaasaegse õpikeskkonna vajadustele vastavat digipädevust;
- eesti keele valdamist kõrgtasemel ja vene keele oskust kõnekeele tasemel.
 
Kasukus tuleb:
- erialane pedagoogiline staaž;
- innovaatilisus, loovus, aktiivne eluhoiak, avatus;
- hea stressi- ja pingetaluvus;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- kultuuri- ja haridusvaldkonna tundmine;
- valmisolek osaleda valla kultuurielus;
- autojuhilubade olemasolu.
 
Omalt poolt pakume:
- täistööajaga huvitavat ja väljakutseterohket tööd arenevas omavalitsuses ja huviasutuses;
- võimalust eneseteostuseks ja uuteks algatusteks organisatsiooni ülesehitamisel ja arendamisel;
- ametikohale vastavat täiendkoolitust.
 
Sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga (maksimaalselt 1800 tähemärki), CV ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning konkursil osaleja soovil muud dokumendid palume esitada Lääne-Harju Vallavalitsusele hiljemalt 3. mail 2021 e-posti aadressil marily.haitson@laaneharju.ee.
Vestlusvooru kutsutud kandidaatidel tuleb esitada essee Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli arendamisest ja rollist valla kultuuri- ja hariduselus.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
 
Lisainfo: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna nõunik Liivi Siim, liivi.siim@laaneharju.ee, tel. 679 0625