« Tagasi

COVID-19 olukorra ülevaade Lääne-Harju vallas 05.04–09.04.2021

Terviseameti andmetel on Lääne-Harju valda lisandunud sel nädalal 65 nakatunut.
 
Koroonaviirusesse nakatumise näitajad on meie kõigi pingutuste tulemusel veidi paranenud, kuid haigestumine püsib endiselt väga kõrgel tasemel ning haiglates on kriitiliselt palju patsiente. Kriisi ületamiseks peame jätkuvalt järgima piiranguid ja kiirendama vaktsineerimist.
 
Olukord valla lasteaedades ja koolides
Kõik valla lasteaiad töötavad ning nakatumisjuhtumeid ei ole olnud. Enamikus lasteaedades käib kohal lapsi tavapärasest vähem.
Info nakatunute kohta valla koolides puudub. Kõik koolid on distantsõppel. Kontaktõppele on lubatud vaid tugiõpet vajavad õpilased. Alates 9. aprillist kuni uue korralduseni ei sõida reedeti valla koolibussiliinid.
Valla huvikoolid ja -asutused tegutsevad digilahenduste kaudu ja kontaktivabalt. 
 
Olukord sotsiaalhoolekandeasutustes
Valla hoolekandeasutustes Karjaküla Sotsiaalkeskuses, Hoolekandeteenuste üksuses Paldiskis ja Benita Kodus ei ole nakatumisjuhtumeid olnud. 
 
Meetmed ja piirangud
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mõeldud piirangud kehtivad vähemalt 25. aprillini kõikjal Eestis, et vähendada inimeste kokkupuuteid ja saada viiruse levik kontrolli alla. Avalikus ruumis kehtib maskikandmise kohustus ja 2+2 reegel ehk koos võib liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida 2-meetrist vahet. Pered tohivad liikuda koos.
Soovitav on vältida suuremaid kokkusaamisi (sh erakohtumisi ja -pidusid). Kui kokkusaamine on hädavajalik ja seda pole võimalik veebi teel korraldada, siis ära kohtu korraga rohkem kui kuue inimesega ning võta kasutusele kõik ettevaatusabinõud.
Kõigi kehtivate piirangutega saab tutvuda veebilehel www.kriis.ee.
Pandeemiast ei ole muud väljapääsu kui vaktsineerimine. Kasuta võimalust, kui sind vaktsineerima kutsutakse. Esmajärjekorras vaktsineeritakse riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus raskelt haigestuda ja sattuda haiglaravile. Elanikkonna laiema vaktsineerimisega alustatakse kevade lõpus. Vaktsineerimine annab kaitse raske haigestumise eest. 
Eesti elanikkonnast on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ligi 18%. Usaldusväärset infot vaktsineerimise kohta leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.
 
Kui omate infot abivajavast eakast, andke teada vallavalitsusele telefonil 677 6930 või e-posti aadressil sotsiaal@laaneharju.ee. Vähekindlustatud isikutel, kes vajavad maske, palume pöörduda piirkonna sotsiaaltöötaja poole.
 
Lääne-Harju vallavalitsuses Paldiskis ja teeninduspunktides Keilas, Vasalemmas ja Padisel ei toimu ettevaatusabinõuna kodanike vastuvõttu vähemalt 25. aprillini 2021. Enamik vallavalitsuse ametnikke on kaugtööl, et aidata pidurdada viiruse levikut. Elanikke teenindatakse telefoni ja e-posti teel.
 
Lääne-Harju vallavalitsuse infotelefon 677 6910 (tööaegadel), e-post kriis@laaneharju.ee
Riigi infotelefon 1247, www.kriis.ee