« Tagasi

Lapsevanema osalustasu on valla lasteaedades aprilli lõpuni päevapõhine

 
Vallavalitsus otsustas eilsel istungil muuta Lääne-Harju valla lasteaedades lapsevanema osalustasu arvestuse 1.aprillist kuni 30.aprillini päevapõhiseks ehk kohatasu arvestatakse kohal käidud päevade eest.
 
Arvestades Eesti Vabariigis COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tekkinud
olukorda, aga samuti Vabariigi Valitsuse soovitusi koolieelsete lasteasutuste ja –hoidude osas
ning kohaliku omavalitsuse kohustust tagada koolieelsete lasteasutuste töö samaaegselt
rakendades omapoolseid meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks, mis tähendab laste lasteaeda
mittetoomise soodustamist, on põhjendatud ja otstarbekas rakendada Lääne-Harju Vallavalitsuse
hallatavates koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt osaliselt kaetavate muude kulude
(edaspidi osalustasu) arvestust proportsionaalselt kohalkäidud päevade arvuga.