« Tagasi

Põllumajandus- ja Toiduamet kehtestas lindude gripi leviku tõkestamiseks lindude väljas pidamise piirangud

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgiksid bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.
Põllumajandus- ja Toiduamet kehtestas kõrge patogeensusega lindude gripi leviku tõkestamiseks alates 01.03.21 üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangud. 
Põllumajandus- ja Toiduameti otsusega keelustatakse:
Eesti Vabariigi territooriumil põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamise välitingimustes;
partide ja hanede pidamise koos teiste peetavate lindudega, välja arvatud juhul,
kui viiruse sissetoomise ohtu on võimalik hinnata väheseks sõltuvalt kasvanduse
erijoontele ja rakendatavatele riskivähendusmeetmetele, mida Põllumajandus- ja
Toiduamet peab piisavaks;
looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse, kus samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde
Otsus on avalik ja palume sellega tutvuda siin.
 
Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
-    hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
-    ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
-    enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
-    juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
-    välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
 
Mida teha kui leiate surnud linnu:
-    Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
-    Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.
Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.