« Tagasi

COVID-19 olukorra ülevaade vallas

COVID-19 olukorra ülevaade Lääne-Harju vallas 22.02-27.02.2021
 
Käesoleval nädalal on Terviseameti andmetel Lääne-Harju valda lisandunud juurde 41 nakatunut. 
 
Olukord valla lasteaedades ja koolides
Valla haridusasutustes ei ole käesoleval nädalal COVID-juhtumitest laste, õpetajate ega töötajate seas teatatud. Lasteaiad töötavad tavapäraselt ning koolides on koolivaheaeg kuni 28. veebruarini. 
Alates 1. märtsist algab distantsõpe 5.-12. klassi õpilastele. 1.-4. klassi ja hariduslike erivajadustega lastele võimaldatakse kontaktõpet koolimajades.
Sel nädalal algas Lääne-Harju valla haridusasutuste õpetajate ja töötajate vaktsineerimine.
 
Olukord sotsiaalhoolekandeasutustes
Vallas asuvad hoolekandeasutused (Karjaküla Sotsiaalkeskus, Benita Kodu, Hoolekandeteenuste üksus Paldiskis, Lääne-Harju Valla Tugikeskus) on sel nädalal püsinud viirusevabad.
 
Meetmed ja piirangud
Lääne-Harju vallavalitsuses ja teeninduspunktides Keilas, Vasalemmas ja Padisel ei toimu ettevaatusabinõuna kodanike vastuvõttu vähemalt 26. märtsini 2021. Vallavalitsuse töö toimub tavapäraselt ning ametnikud teenindavad elanikke telefoni ja e-posti teel.
Vabariigi Valitsus otsustas 25.02.2021 kehtestada täiendavaid ja pikendada kehtivaid piiranguid kuni märtsi lõpuni. 
Sportimine, treenimine, huvitegevus, noorsootöö ja täienduskoolitus on jätkuvalt lubatud siseruumides ainult individuaaltegevusena.
Alates 1. märtsist on kõik avalikud üritused siseruumides keelatud. Välitingimustes on avalikud üritused lubatud, kui järgitakse kehtestatud nõudeid. Spaad, veekeskused ja saunad suletakse. Toitlustuskohad tohivad kliente kohapeal teenindada õhtul kella 18-ni ning peavad järgima 2+2 reeglit ja 50% täituvuse nõuet.
 
Lääne-Harju valla kriisikomisjon, tel 679 0600, kriis@laaneharju.ee
Lääne-Harju sotsiaalosakond, tel 677 6930, sotsiaal@laaneharju.ee
Riigi infotelefon 1247, www.kriis.ee