« Tagasi

COVID-19 olukorra ülevaade vallas

15.-19. veebruarini on Terviseameti andmetel Lääne-Harju valda lisandunud juurde 24 nakatunut. Vallavalitsusel puuduvad andmed nakatumiste arvust piirkonniti. Nakatumise suhtarv 100000 elaniku kohta 14 päeva jooksul on Lääne-Harju vallas 390.
 
Olukord valla lasteaedades ja koolides
Valla lasteaedades ei ole käesoleval nädalal COVID-juhtumitest laste ega töötajate seas teatatud ning haridusasutused töötavad tavapäraselt. 
Ka valla koolides ei ole teada COVID-viirusega nakatunuid peale Padise Põhikoolis juba eelmisel nädalal haigestunud õpilase.
22.–28. veebruarini on õpilastel koolivaheaeg. Pärast vaheaega on õpilased Vabariigi Valitsuse otsusega 5.-12. klassini vähemalt ühe nädala kaugõppel. 1.-4. klassi ja hariduslike erivajadustega lastele jätkub kontaktõpe koolimajades.
 
Olukord sotsiaalhoolekandeasutustes
Vallas asuvad hoolekandeasutused (Karjaküla Sotsiaalkeskus, Benita Kodu, Hoolekandeteenuste üksus Paldiskis, Lääne-Harju Valla Tugikeskus) on sel nädalal püsinud viirusevabad.
 
Meetmed ja piirangud
Koroonaviiruse levik Eestis on väga kõrge ja oht nakatuda suur. Viiruse levikut aitame takistada, veetes koolivaheaja ja vabariigi aastapäeva ohutult rahvarohkete kogunemisteta ning siseruumide asemel rohkem õues. Püsige kodus ja vähendage kontakte. Võimalusel töötage kodust. 
Lääne-Harju vallavalitsuses ja teeninduspunktides Keilas, Vasalemmas ja Padisel ei toimu ettevaatusabinõuna kodanike vastuvõttu vähemalt 5. märtsini 2021. Vallavalitsuses käib töö tavapäraselt ning ametnikud teenindavad elanikke telefoni ja e-posti teel.
Vabariigi Valitsus otsustas 18.02.2021 kehtestada täiendavad piirangud. Vähemalt järgmisel kahel nädalal on nii laste, noorte kui ka täiskasvanute huvitegevus ja sportimine lubatud üksnes individuaalselt. Rühmatreeningud pole lubatud. 
Sisetingimustes võib rahvaüritustel, meelelahutus-, spordi- ja muudel sündmustel kokku viibida maksimaalselt 200 inimest, välitingimustes kuni 250 inimest, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet.
Söögikohtades hakkab kehtima 50% täitumuse nõue. Avalikuks kasutamiseks mõeldud veekeskustes ja ujulates tohib järgmisel kahel nädalal teha üksnes sporti, kui järgitakse kõiki kehtestatud reegleid.
Sel nädalal jätkus eakate vaktsineerimine ning algas eesliinitöötajate – õpetajate, politseinike, päästjate – vaktsineerimine. Vaktsineerimine on ainus viis raske haiguse vältimiseks ja tavapärase elukorralduse juurde naasmiseks. Vaktsineerimisega väheneb koormus tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kaitstakse elutähtsaid teenuseid osutavaid töötajaid. 
Infot koroonaviiruse ja vaktsiinide kohta hangi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee.
 
Lääne-Harju valla kriisikomisjon tel 679 0600, kriis@laaneharju.ee
Lääne-Harju sotsiaalosakond tel 677 6930
Riigi infotelefon 1247, www.kriis.ee