« Tagasi

Lääne-Harju valla kampaania kutsub tegema tarka valikut – kasutama oma pakendit

Lääne-Harju vald algatas teadlikkusekampaania "Tark valik – oma pakend". Kampaania eesmärk on juhtida tähelepanu tekstiilijäätmete ja ühekordsete pakendite tekkele kui ühele suurimale jäätmeprobleemile ning kutsuda üles rakendama ringmajanduse põhimõtteid kõigil ühiskonna tasanditel. Kampaania avalöögina läkitas rohevallaks pürgiv omavalitsus igale riigikogu liikmele taaskasutusmaterjalist poekoti. 
 
Kampaaniaga soovitakse eelkõige innustada piirama tekstiilijäätmete teket ning ühekordsete pakendite kasutust. Otsus taaskasutada ja ühekordseid pakendeid vältida pole inimesele alati mugav, kuid on laialdaselt ja hulgaliselt rakendades tõhus võimalus säästa ressursse ning vähendada jäätmekoguseid. 
 
Kampaaniaga oodatakse liituma Lääne-Harju vallas asuvaid jaemüügi ja toitlustusettevõtteid, kes pakuvad klientidele võimalust teha tark valik – osta sööki ja jooki kaasa oma pakendisse. Välja on töötatud targa valiku rohemärgis, mille vald omistab pakendivähendamise kampaanias osalevatele ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes rakendavad oma tegevuses keskkonnahoiu ja ringmajanduse põhimõtteid. Soov on suunata kõiki kaasatud gruppe, nii tarbijaid ja tootjaid kui ka teenusettevõtteid teadlikult vähendama ühekordsete pakendite kasutust.
 
Lääne-Harju vallavalitsus teeb mitmendat aastat koostööd Tallinkiga, kes on loovutanud vallale kasutusest välja või üle jäänud tekstiilitooteid (kardinad, voodikatted jm majapidamiskangas), millele omavalitsus on leidnud uue funktsiooni oma allasutustes ja ümberõmmeldud kandekottidena. Targa valiku kampaania ajal jagab Lääne-Harju vallavalitsus Tallinki hotellides ja laevades kasutatud tekstiilmaterjalidest ostukotte, et näidata, kuidas saame reaalselt kaasa aidata jäätmetekke vähendamisele, astudes igapäevaselt väikseid, kuid olulisi keskkonnateadlikke samme. Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat väljendab suurt heameelt, et omavalitsusega rohevalla teemadel koostööd tegevaid partnereid tuleb üha juurde.
 
Taaskasutusmaterjalist poekotid jõuavad vabariigi 103. sünnipäeva kingitusena 101 riigikogu liikmeni ning 21 Lääne-Harju vallavolikogu liikmeni. Sümboolse kingi mõte on anda signaal, et iga rahvaesindaja hool peaks olema edendada keskkonnahoidlikku mõtte- ja eluviisi rohelisi valikuid toetavas õigusruumis. Näiteks on tarvis laialdasemat taaskasutust võimaldava jäätmeseaduse kiiremat vastuvõtmist. Eestis tuleb ka tekstiilijäätmete käitluseks leida paremaid lahendusi, kuna Euroopa Liidus on otsustatud alates aastast 2025 tekstiilijäätmete lahuskogumine muuta kohustuslikuks. Otsustajatena on nii riigikogu kui ka omavalitsuste ülesanne olla vedavaks jõuks keskkonnateadliku elukorralduse ning ringmajanduse põhimõtete juurutamisel. 
 
Lääne-Harju valla kogukondlik algatus "Roheline Vald" kutsuti 2019. aastal ellu selleks, et kohalikul tasandil luua ja järk-järgult ellu rakendada rohelisel mõtteviisil põhinev elu- ja töökeskkonna mudel. Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna ja vallavõimu ühine eesmärk on tõsta vallaelanike teadlikkust, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla võimalikult keskkonnasäästlik. 
 
 
Lisainfo kampaania kohta:
Kerli Lambing
Keskkonna- ja planeeringute osakonna juhataja
Lääne-Harju Vallavalitsus
Tel. 677 6936 
kerli.lambing@laaneharju.ee