« Tagasi

Keskkonnaamet soovib Lääne-Harju valla arvamust liivakaevandamise geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

Keskkonnaamet geoloogilise uuringu loa andjana edastas 23.12.2020 kirjaga nr DM-112631-3 maapõueseaduse § 27 lõike 7 alusel arvamuse andmiseks aktsiaseltsi KIIRKANDUR (registrikood 10111516, aadress Järvekalda tee 1, Harjujärve küla, Harju vald, 76902 Harju maakond) geoloogilise uuringu loa taotluse Kõmmaste II uuringuruumis.
Taotluse alusel taotletakse liivakaevandamise uuringuluba Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kõmmaste külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vihterpalu metskond 171 (katastritunnus 56201:003:0766) ja Vihterpalu metskond 172 (katastritunnus 56201:003:0872). Kinnistute valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Uuringuruumi ja selle teenindusmaa pindala on 23,98 hektarit.
Allpool on võimalik tutvuda AS-i Kiirkandur taotlusega, Keskkonnaameti pöördumisega ning esialgse eelnõuga Lääne-Harju valla seisukoha osas. Eelnõu kohta on võimalik avaldada arvamusi ning esitada seisukohti kuni 18.01.2021 aadressil info@laaneharju.ee. Tulenevalt COVID olukorrast ei toimu avalikku arutelu.