« Tagasi

COVID-19 olukorra ülevaade vallas

Koroonaviirusesse nakatumine Lääne-Harju vallas on käesoleval nädalal tuntavalt suurenenud. Terviseameti andmetel on 8. jaanuari seisuga nakatunute arv vahemikus 240-249. Sel nädalal on Lääne-Harju valda lisandunud juurde 59 nakatunut. Vallavalitsusel puudub täpne info, millistes valla piirkondades, kui palju nakatunuid on.
 
Olukord lasteaedades
Paldiski lasteaias Sipsik, kus detsembri lõpus andis üks õpetaja positiivse koroonatesti, töötavad kõik rühmad. Viirusesse nakatunud õpetaja on karantiinis, kõiki õpetajaga lähikontaktis olnud isikuid on testitud ning rohkem nakatanuid ei ole. Asutuse personal töötab maskidega.
Aastavahetusel ja koolivaheajal on lapsi valla lasteaedades kohal olnud tavapärasest vähem, kuid kõik asutused töötavad vastavalt ettenähtud korrale, täites kõiki vajalikke viirustõrje reegleid (desovahendid, maskid, distantsi hoidmine jm).
 
Olukord koolides
Lääne-Harju valla koolides algab pärast jõuluvaheaega õppetöö 11. jaanuaril. Kontaktõppele koolimajades on lubatud 1.–4. ning 9. ja 12. klassid, samuti tugiõppel olevad õpilased. Ülejäänud klassid (5.–8. ja 10.–11. kl), sh huvikoolid jäävad veel vähemalt kuni 17. jaanuarini distantsõppele.
Hetkeseisuga infot haigestunute kohta valla koolides ei ole. Detsembris koroonaviirusesse nakatunud õpetajad ning töötajad on tööle naasnud.
 
Olukord sotsiaalhoolekandeasutustes
Vallas asuvates hoolekandeasutustes (Karjaküla Sotsiaalkeskus, Benita Kodu, Hoolekandeteenuste üksus Paldiskis, Lääne-Harju Valla Tugikeskus) haigestumisi teada ei ole.
 
Meetmed ja piirangud
Lääne-Harju vallavalitsuses ja valla teeninduspunktides Keilas, Vasalemmas ja Padisel ei toimu ettevaatusabinõuna kodanike vastuvõttu vähemalt 22. jaanuarini 2021. Vallavalitsuses käib töö tavapäraselt ning ametnikud teenindavad elanikke telefoni ja e-posti teel.
 
Haigestumus rahvaarvu kohta Lääne-Harju vallas on Harjumaa keskmisest kõrgem ning Terviseameti COVID-haigusjuhtude analüüs näitab, et kolmandiku nakatunute puhul on nakatumiskoht ja -asjaolud teadmata. Seepärast kutsume kõiki üles vastutustundlikkusele ning viiruse leviku kontrolli alla saamiseks pidama kinni kehtestatud reeglitest: kanda maski, hoida distantsi ning vähendada kontakte.
 
Covid ülevaade Lääne-Harju vallas ilmub reedeti.
 
Lääne-Harju valla kriisikomisjon: tel 6790 600, kriis@laaneharju.ee
Lääne-Harju vallavalitsuse sotsiaalosakond: tel 677 6930, sotsiaal@laaneharju.ee
Riigi infotelefon: 1247
www.kriis.ee