« Tagasi

Eriolukorra ülevaade ning leevendused 7. mai seisuga

Vallavalitsuse korralduse kohaselt avatakse alates tänasest Lääne-Harju valla avalikud
mänguväljakud ja võimaldadakse nende kasutus vastavalt eriolukorra ajal antud erimeetmete juhistele. Vallavalitsuse haldusosakond korraldab koostöös Lääne-Harju Huvikeskuse noorsootöötajatega valla avalike mänguväljakute ja Lääne-Harju Spordikeskusega välispordiväljakute inventari märgpuhastamise vähemalt ühe korra iga 24 tunni jooksul.
Korteriühistute ja muude isikute kinnistutel või hallatavatel mängu- ja spordiväljakutel tagab inventari märgpuhastamise vähemalt üks kord iga 24 tunni jooksul kinnistu omanik või väljaku haldaja.
 
Alates 10. maist on kehtivaid eritingimusi järgides lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 
Seoses eriolukorraga ei toimu vallavalitsuses kodanike vastuvõttu kuni 15.05.2020. Elanikke
nõustavad ametnikud vallamaja vastuvõtuaegadel telefoni ja e-posti teel.
 
Eestis on koroonaviiruse diagnoosi saanud inimesi 1720, nendest Harjumaal 612. Kokku on tehtud 60 530 testi. Tänase seisuga on haiglaravil 61 inimest. Paranenud on 264 inimest. Kõige rohkem on nakatunuid vanuses 55-59 eluaastat (194 inimest).
 
Sotsiaalosakonna info
Vallavalitsuse korraldusel viiakse soe koolilõuna koju 169 Lääne-Harju valla lapsele.
 
Haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna info
Valla lasteaedade töökorralduses lähtutakse vallavalitsuse 14.03.2020 korraldusest, millega
lasteasutuse direktoril on õigus erandkorras igapäevaselt moodustada lasteaia rühmi (kaasaarvatud valve-, liit-, sobitus- ja erirühmad) vastavalt vajadusele ja võimalustele. Samas tuleb lähtuda Terviseameti juhistest ning tagada laste ja töötajate ohutus.
Väga oluline on siinkohal ka lasteaia ja lastevanemate vaheline koostöö. Eriolukorrast tingitult tuleb kindlasti last lasteaeda tuues järgida lasteaia poolt antud juhiseid.
 
Põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud –
gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata. Siiski kutsub Haridus- ja
Teadusministeerium kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik. Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka riigieksamite
lisaeksamid neile, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite
tulemustega rahul.
Iga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse omandamist. Tegemist on eriolukorra ajal loodud lahendusega, et kaitsta õpilaste tervist ning välistada vajadus minna lõpetatud haridusasutusse järele oma lõputunnistusele, mis võib õpingute jätkamiseks olla hädavajalik.
Lääne-Harju valla ainus gümnaasium – Paldiski Ühisgümnaasium – sisseastumiskatseid sel aastal ei korralda ning õpilased võetakse kooli vastu lõputunnistuse hinnete alusel.
 
Valla lasteaedades on täna lapsi kohal järgnevalt: Klooga lasteaed – 17 last, Lehola lasteaed – 4 last, Paldiski Naerulind – 26 last, Paldiski Sipsik – 8 last, Rummu lasteaed – 14 last, Laulasmaa lasteaed – 6 last, Padise lasteaed – 6 last, Risti lasteaed – 4 last, Vasalemma lasteaed – 1 laps. Karjaküla lasteaed on kinni.
 
Olukord vallas asuvates hoolekandeasutustes
Benita Kodus on olukord rahulik, elanikud ja töötajad on terved. Endiselt kehtib külastuskeeld ja uusi kliente veel majja ei võta.
Karjaküla Sotsiaalkeskuses on töötajad ja kliendid terved. Väljastpoolt maja kontakte välditakse
jätkuvalt (v.a. erakorralised seadmete parandused jms). Kliendid püsivad territooriumi piires ja
külarahvaga ei kohtu.
 
Muud teated
9. ja 10. ning 17. mail toimuma pidanud ülevallaline lemmikloomade vaktsineerimise ja kiibistamise
kampaania lükkub eriolukorra tõttu edasi. Uuest kampaaniast teavitatakse valla infokanalites peagi.
 
Olulised kontaktid
Sotsiaalosakonna infotelefon 677 6930 ja e-post sotsiaal@laaneharju.ee
Lääne-Harju valla kriisikomisjoni e-post kriis@laaneharju.ee
Vabariigi Valitsuse eriolukorra koduleht www.kriis.ee
Üleriigiline kriisitelefon 1247 (24 h)
 
Järgmine ülevaade ilmub 11. mail.