Leader-meetme abil valmisid mänguväljakud Kloogal ja Keila-Joal

Klooga ja Keila-Joa alevikus valmisid 2019. a aprillis PRIA rahastatava Leader-toetuse abil laste mänguväljakud. 
11.06.2018 otsustas Lääne-Harju Koostöökogu toetada vallavalitsuse projekti "Mänguväljakute rajamine Klooga ja Keila-Joa puhkealale".
Klooga mänguväljak asub Aedlinna tee 7 asuval puhkealal, kus männimetsaga kaetud alal on elemendid väikelastele – vedru- ja beebikiiged, liumägi, roniala. Suurematele lastele on roniala puude vahel.
Keila-Joa mängulinnak 5–12-aastastele lastele valmis detailplaneeringuga määratud alal asukohaga Pargi allee 2. 
Projekti maksumus oli 31 025,16 EUR, millest Leader-toetus moodustas 27865,40 eurot.
 
Laste mänguväljak Keila-Joal
 
Laste mänguväljak Kloogal
 

EU51452 projekt "Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" 

Euroopa liidu struktuuritoetuse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammi „Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine" vahendite toel rajati 2018. a Keila-Lehola kergliiklustee.
 
Projekti kogumaksumus oli 699 755,60 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering minimaalselt 104 963,34 eurot ja toetus maksimaalselt 594 792,26 eurot.
 

Projektiga „Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" rajati Keila-Haapsalu riigimaantee nr 17 äärde Lehola küla ja Keila linna ühendav kergliiklustee.  

Projekti eesmärk oli Keila-Lehola piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ning avalikele teenustele piirkonnas läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise. Projekti tulemusena valminud Keila-Lehola kergliiklustee on 4075 meetrit pikk.

 

 

 

Karjaküla ja Lehola välijõuväljakud

 

2017. a sügisel avati Lääne-Harju Koostöökogu Leader-meeteme 2.2 rahastusel välised jõuväljakud Karjakülas ja Leholas. Projekti "Karjaküla ja Lehola puhkealadele spordivahendite rajamine" toetust taotles Keila vallavalitsus. Jõuväljakud on avalikus kasutuses. Tulge julgelt proovima!

 

Jõuväljak Karjakülas

 

Jõuväljak Leholas