« Tagasi

Vallavalitsuse 4.06.2024 istungi uudised

Tavapäraselt tunnustab Lääne-Harju vald aasta lõpus edukaid koolilõpetajaid ning seetõttu oli tänasel vallavalitsuse istungil määrus, millega kinnitati selle aasta lõpetajate toetused. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajaid toetatakse 350 euroga ja hõbemedaliga lõpetajaid 150 euroga ning põhikooli kiitusega lõpetajaid toetatakse 50 euro väärtuses kinkekaardiga.

Tänasel istungil väljastati kaks ürituse korraldamise luba, millest esimene oli täna kell 17.00 Keila-Joal toimuvaks Tallinna orienteeriumisteisipäevakuks ning teine 11.-12. juunil kell 18.00 toimuvaks Circus Europa ürituseks. Kõigile huvilistele teadmiseks, et tsirkus toimub Paldiski linnas ning korraldaja on Tivoli Consulting OÜ .

Vallavalitsuse otsusega kehtestati Meremõisa külas Rätsepa metsa kinnistu ning lähiala detailplaneering. Rätsepa metsa detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaa, üks transpordimaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt. Lisaks oli vallavalitsuse otsuste seas viis sundvalduse seadmist. Täpsemalt seati sundvaldused Elektrilevi taotlusel Paldiski linnas Põdra tee L1 ja Kadakamarja tänaval ning Ohtu külas Pikaste kinnistul elektrikaabli paigaldamiseks. Lisaks seati sundvaldused Klooga alevikus Saare tn 5, Liiva tn 7 ning Kivi tn 3 N.R. Energy OÜ kasuks avalikes huvides kaugküttetorustiku ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil kasutamiseks soojatrassi tagamise eesmärgil.

Vallavalitsuse istungi päevakorra punktide seas oli veel isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine. Nimelt sõlmitakse notariaalne leping, milles määratakse Lohusalu külas asuv Hüübu tee 27 kasutusõigus Lääne-Harju vallale tee ehitamiseks, hooldamiseks ja avalikuks kasutamiseks.

Lääne-Harju vallal oli üleval viis enampakkumisel olevat objekti, millest kaks lõppesid edukalt ning kinnitati tänasel istungil ka heaks. Edukalt lõppenud enampakkumised olid Rummu alevikus asuvad tootmismaad. Nendest esimene edukas enampakkumine oli Haapsalu mnt 5a pakkumusega 21 800 eurot ning teine Haapsalu mnt 9b pakkumusega 12 5000 eurot. Teised kolm enampakkumist kehtestati tänasel istungil nurjunuks, täpsemalt siis Rummu alevikus asuvad Sireli 9-2, Sireli 9-2 ja Aia 1-14 korterid. 

Tänasel istungil oli arvamuse andmine Tatramäe lll geoloogilise uuringi loa taotluse kohta, mis suunati volikogule edasi menetlemiseks. Tatramäe geoloogilise uuringu eesmärk on uurida maavara aktiivse tarbevaruna. 

Õhuvägi andis teada, et soovivad Klooga harjutusväljal viia läbi kaitseväe väljaõpet 9.-12. septembril. Väljaõppetegevuse ajal on planeeritud läbi viia ka öist tegevust, mis on planeeritud 10.-11. septembri öösel kell 2.00-3.00. Õppuse käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid.