« Tagasi

Esitage kandidaat täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile!

Palun esitage kandidaadid täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile Märka ja tunnusta! neljas kategoorias:

aasta õppija

aasta õpitegu

aasta koolitaja

aasta õppijasõbralik tööandja

Kõigi Harjumaa kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, keda tunnustatakse sügisel maakonna tänusündmusel. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon.

2023. aastal oli Harjumaa aasta õppija Pille Trumm, koolitaja Ruth Pääsuke, õppijasõbralik tööandja Saue Vallavalitsus ja nii Harjumaa kui kogu Eesti aasta õpitegu oli Saue valla meeste aasta.

Tunnustusüritus toimub 8. novembril täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast (TÕN). TÕN toimub 30. oktoobrist 8. novembrini ja sel aastal juba 27. korda.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti VÕTI tegevuse „Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Periood on 2023-2024 õppeaasta.

Kandidaate saab esitada kuni 8. juunini ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine. Kandidaate võib esitada ka Harjumaa täiskasvanuhariduse koordinaatori e-postile kaija.velmet@sauevald.ee.