Lääne-Harju valda on jõudnud tuurakala!

Ühel heal päeval avastas meie valla kalastaja Lauri Špitsmeister võrku sattunud kala, kes oli sootuks erinev tavapärastest ning kel lisaks oli ka lipik küljes. Tegemist oli tuurakalaga, keda Läänemere vetes enam peaaegu et polegi, kuid kelle asurkonna taastamisega meil usinalt tegeletakse.

Lauri Lahepera lahest leitud tuur oli 45 cm pikk ning kaalus 435 grammi. Oma leiust teatas Lauri Eesti Loodushoiu Keskusele, mille kalateadlased selgitasid märgistuse abil välja, et tegemist oli eelmise aasta novembris Põlula kalakasvadusest Narva jõkke asustatud isendiga. Kui tahta veel täpsem olla, siis tuuramaim toodi Eestisse Saksamaalt ning kasvatati asustamisküpseks RMK Põlula kalakasvanduses.

Meie tuura teeb eriliseks see, et nondest mullu sügisel Narva jõkke asustatud tuuradest on see teadaolevalt kõige kaugemale rännanud isend.

Tuur on Läänemerest kadunud ennekõike jõgede paisutamise, reostamise ja ülepüügi tõttu. Läänemere piirkonna maad on võtnud nõuks oma tuurapopulatsioon taastada. Tuurade asustamise projekti veab Eestis Eesti Loodushoiu Keskus.

Eesti vetesse asustatakse Saksamaalt pärit tuuravastseid ja noorkalu, nende elukäigu ja arengu jälgimiseks märgistatakse osa kalu seljauime juurde paigaldatavate plastmärgiste või kehaõõnde sisestatavate signaalisaatjatega. Praeguseks on väliste märgistega kalu Narva jõkke asustatud ligi poolteist tuhat ja saatjatega kakskümmend viis.

Palume kõikidel kaluritel, kelle püünisesse on sattunud märgisega tuur käituda samamoodi nagu Lauri – teatada sellest kindlasti märgisel toodud telefoninumbril või kasutada RMK Põlula Kalakasvatuskeskuse märgiste tagastamise veebiankeeti aadressil www.rmk.ee/polula

Kui püünisesse on sattunud elujõuline kala, palub kalakasvatuskeskus üles kirjutada märgise number, hinnanguline pikkus ja kaal ning kala koos märgisega vette tagasi lasta. Kui võimalik, võiks teha ka fotosid või video. Kui kala oli juba püünises hukkunud, oleks hea panna ta külma ja helistada märgisel toodud telefonil. Neid kalu saab kasutada kalade toitumise ja kasvukiiruse uurimiseks.