« Tagasi

Kutse radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise esimesele infopäevale

Hea Lääne-Harju valla elanik!
 
Kutsume teid osalema radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise esimesele infopäevale.
Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamisega seotud ehk RAJALA projekti raames selgitatakse välja sobivaim asukoht lõppladustuspaigale. Tänaseks on välja töötatud kriteeriumid, mille alusel hakatakse hindama Lääne-Harju valla piires potentsiaalsete asukohtade sobivust radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks.
 
Ootame kohalikke elanikke ja huvitatud osapooli tutvuma lõppladustuspaiga rajamise protsessiga ning avaldama arvamust asukohavaliku osas.
 
Infopäeval osalevad esindajad nii AS-ist A.L.A.R.A., Keskkonnaministeeriumist, Lääne-Harju vallavalitsusest kui ka kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ning mõjude hindamisega tegelevast Skepast&Puhkim OÜ-st.
 
Infopäev toimub 15. juunil 2022 algusega kell 18:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses, kus tutvustame kõigepealt projektiga seotud tegevusi ja lõppladustuspaiga rajamise protsessi. Seejärel tutvustame täpsemalt eriplaneeringu protsessi ja avalikule väljapanekule suunatavaid materjale ja vastame tekkinud küsimustele.
 
Orienteeruv ajakava:
18:00 – 18:20 radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamisest: Alari Kruusvall (AS A.L.A.R.A keskkonnatehnika spetsialist) ja Maria Leier (Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõunik)
18:20 – 18:30 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise protsessist ja edasistest tegevustest: Erki Ruben (Lääne-Harju valla abivallavanem)
18:30 – 19:00 avalikule väljapanekule suunatavate materjalide tutvustus: (Kadri Vaher ja Eike Riis Skepast&Puhkim OÜ)
19:00 – 20.00 arutelu ja küsimused-vastused
Võimalusel palume üritusele etteregistreeruda hiljemalt 14. juuni õhtuks siin
 
Lisainfo:
Anneli Villenthal
anneli@alfa-omega.ee
55522271