« Tagasi

Kärgatused Lääne-Harju kohal

Täna üle valla kõlanud paugud tekkisid ülehelikiirusel lennanud lennukitest. Tegemist oli tuvastuslennuga, millega mindi tuvastama üht õhus olevat lennuvahendit.
Kaitsevägi: Täna, 20. juuni pärastlõunal suundusid kaks Leedu Šiauliai lennubaasis paiknevat Tšehhi õhuturbe hävitajat JAS-39 ülehelikiirusel tuvastuslennule Läänemere kohale.
Ülehelikiirusel lendamine oli vajalik, et jõuda võimalikult kiiresti tuvastamist vajava lennukini ja tagada õhuruumi kaitstus. Sellest tulenevalt võis täna pärastlõunal Loode-Eesti piirkonnas kuulda tugevat plahvatusele sarnanevat müra.
Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.
Foto: Kaitsevägi