« Tagasi

27. septembril toimub kaks Vallavolikogu istungit

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 50. istung toimub esmaspäeval, 27. septembril 2021 kell 17.00 Paldiskis vallamajas
1. Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021–2026, II lugemine ja kinnitamine, eelnõu nr 1-4/80
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
2. Lääne-Harju valla heaoluprofiili kinnitamine, eelnõu nr 1-4/86
Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja kt Liivi Siim
3. Arvamuse andmine Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta, eelnõu nr 1-4/90
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
4. Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele arvamuse andmine, eelnõu nr 1-4/87
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
5. Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/88
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
6. Vallavara võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/89
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
7. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine, eelnõu nr 1-4/93
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
8. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine, eelnõu nr 1-4/91
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
9. Vallavara võõrandamine, eelnõu nr 1-4/92
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
10. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja komisjoni liikmete kinnitamine, eelnõu nr 1-4/95
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
11. Lääne-Harju valla 2021. a III lisaeelarve I lugemine, eelnõu nr 1-4/94
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
12. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
 
Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 51. istung toimub esmaspäeval, 27. septembril 2021 kell 18.20 Paldiskis vallamajas
 
1. Lääne-Harju valla 2021. a III lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine, eelnõu 1-4/94
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".