« Tagasi

Volikogu istung toimub teisipäeval, 29. oktoobril kell 17.00 Paldiskis

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 27. istung toimub teisipäeval, 29. oktoobril 2019 kell 17.00 Paldiskis, vallamajas.

1. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2020-2023, I lugemine, eelnõu nr 1-4/106

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht: Riina Karm

2. Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve, I lugemine, eelnõu nr 1-4/105

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht: Riina Karm

3. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus" muutmine, I lugemine, eelnõu nr 1-4/107

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

4. Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine, eelnõu nr 1-4/120

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

5. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, eelnõu nr 1-4/121

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

6. Lääne-Harju valla kalmistute registri põhimäärus, eelnõu nr 1-4/108 

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord, I lugemine, eelnõu nr 1-4/109

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine, I lugemine, eelnõu nr 1-4/110

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/111

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Vallavara võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/112

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Vallavara võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/113

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Vallavara kasutusse andmine, eelnõu nr 1-4/114

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine, eelnõu nr 1-4/115

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

14. Loa andmine kinnisasja omandamiseks, eelnõu nr 1-4/116

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Vasalemma Vallavolikogu 22.02.2011 määruse nr 3 „Ämari Põhikooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 1-4/117

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

16. Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu kehtestamine"  muutmine, eelnõu nr 1-4/118

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

17. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine" muutmine, eelnõu nr 1-4/119

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

18. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

18.1. Ülevaade valla üldplaneeringu menetlemisest

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad veebilehel www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikkides saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister

https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks tuleb kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi", seejärel avanevad 29.10.2019 volikogu istungi õigusaktide eelnõud ja lisamaterjalid.