« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 25. istung toimub teisipäeval, 27. augustil 2019 kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve, eelnõu nr 1-4/75

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

2. Padise küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2019-2029,

eelnõu nr 1-4/96

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Lääne-Harju Vallavolikogu otsuste muutmine, eelnõu nr 1-4/91

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Vallavara kasutusse andmine, eelnõu nr 1-4/94

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Tehingu tähtaja pikendamine Harju-Risti 4-12 korteriomandi võõrandamiseks (protokolliline otsus)

Ettekandja: : abivallavanem Erki Ruben

6. Vallavara omandamine, eelnõu nr 1-4/93

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine, eelnõu nr 1-4/92

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine, eelnõu nr 1-4/89

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, eelnõu nr 1-4/90

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad veebilehel www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikkides saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister

https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all