« Tagasi

Lääne-Harju vald ja Tallink annavad koostöös asjadele uue elu

Lääne-Harju vald ja AS Tallink Grupp alustasid hiljuti koostööd, mille raames annetab Tallink vallale kasutuskõlblikke esemeid, mida ettevõte enam ei vaja ning millele vald omalt poolt uued kasutusvõimalused leiab. Ringmajandus on üha enam populaarsust koguv mõtteviis ning lihtne tõhus võimalus jäätmete vähendamiseks. Laevanduskontsern Tallink loovutab Lääne-Harju vallale esialgu kasutusest välja või üle jäänud tekstiilitooteid (kardinad, voodikatted jms majapidamistekstiil), millele omavalitsus leiab uue elu oma allasutustes või loovutab toetust vajavatele elanikele.
Koostöö idee sündis praktilisest vajadusest sisustada loodavat Lääne-Harju valla tugikeskust Ämaris. Ühtlasi on Lääne-Harju vald asunud kogukonna initsiatiivil koos teadusparkide ja ettevõtjatega välja töötama säästliku rohevalla mudelit. Vald on juurutamas ülevallalist pakendikogumise süsteemi, rohehankeid ja vajadusepõhist transpordikorraldust. Vallamajas on täielikult loobutud vee-automaatidest, plastpudelitest, ühekordsetest nõudest. Esimese vallana Eestis liituti plastpudelitest loobumise teadlikkuse programmiga Ära Joo Plasti.
Tallinkilt saadud kasutatud kangast valmivad eelkõige riidekotid, mida jagatakse valla koolidele lasteaedadele ja elanikele. Taaskasutustekstiilist valmistatud padjad, kardinad ja voodikatted leiavad koha loodavas Lääne-Harju valla tugikeskuses. Vallavalitsus soovib loobuda meenete kinkimisel spetsiaalselt toodetud kinkekottidest ning propageerida kilekottide asemel riidest poekottide kasutust. "Omavalitsusena oleme pidevalt sunnitud otsima kokkuhoiukohti, kuid samaaegselt näeme igapäevaelus liiga tihti raiskavat eluviisi. Laevanduskontsern Tallink ning Lääne-Harju vald on otsustanud üheskoos astuda kokkuhoiu ja jäätmete vähendamise suunas reaalseid samme ning samal ajal edendada rohelist mõtteviisi," väljendas Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ühise ettevõtmise üle rahulolu.
Tallink Grupp teeb samuti üha suuremaid samme taaskasutuse ning ringmajanduse põhimõtete juurutamise suunas kogu kontsernis. Kasutatud esemete prügimäele saatmise asemel püütakse asjadele üha tihemini leida taaskasutusvõimalusi. „Meie laevade ja hotellide uuenduste käigus näiteks jääb meil tihti üle vägagi heas korras ning kasutuskõlblikke esemeid –mööblit, tekstiili ja muid esemeid – ning meil on alati hea meel, kui leiame nende kasutamiseks mingi uue võimaluse. Teeme hea meelega koostööd asutuste ja organisatsioonidega, kes samuti leiavad, et kasutatud asjade koht ei pruugi alati olla prügimäel," kommenteeris koostööd Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri Link.