« Tagasi

Kehtestati Lehola külas Orisoo kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldusega nr 80 kehtestati Lääne-Harju vallas Lehola külas Orisoo kinnistu (katastritunnus 29501:001:0259 ) ja lähiala detailplaneering.