« Tagasi

Käesalu külas Pargi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääne-Harju vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 66 "Detailplaneeringu koostamise lõpetamine" on lõpetatud Lääne-Harju vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 159 "Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamine. 
Lääne-Harju vallas Käesalu külas Pargi kinnistule volikogu 27.12.2018 otsusega nr 159 algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamise taotluse esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele 12.06.2019 Pargi kinnistu omanik. Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 alusel ja arvestades kinnistu omaniku taotlust ning vallavolikogu alalise keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 16.07.2019 seisukohta, esitati vastavad materjalid volikogule, kes otsustas lõpetada Lääne-Harju vallas Käesalu külas Pargi kinnistu detailplaneeringu koostamise.