« Tagasi

Järgmine Vallavolikogu istung toimub 30. septembril kell 17.00 Karjaküla Sotsiaalkeskuses

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 26. istung toimub esmaspäeval, 30. septembril 2019 kell 17.00 Karjaküla Sotsiaalkeskuses (Karjaküla alevik, Keila tee 15)

1. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2019-2030 kinnitamine, eelnõu nr 1-4/76

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

2. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, eelnõu nr 1-4/97

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine, eelnõu nr 1-4/98

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras, eelnõu nr 1-4/99

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Vallavara kasutusse andmine, eelnõu nr 1-4/95

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine, eelnõu nr 1-4/100

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks, eelnõu nr 1-4/101

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks, eelnõu nr 1-4/102

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Loa andmine kinnisasja omandamiseks, eelnõu nr 1-4/103

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/102

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad veebilehel www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikkides saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister

https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

Kergemaks otsinguks tuleb kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi", seejärel avanevad 30.09.2019 volikogu istungi õigusaktide eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid.