« Tagasi

Vallavalitsuse nädalainfo 15.05.-21.05.2023

Vallavalitsus

Esmaspäev, 15. mai

09.15 Strateegiakeskuse nõupidamine

10.00 Töökoosolek

11.00 Vallavanem Jaanus Saat kohtub Sotsiaalministeeriumi esindajatega (toiduraiskamine).

13.00 Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosolek

13.30 Vallavanem Jaanus Saat osaleb Paldiski toetusgrupi juhatuse koosolekul (veebis).

14.00-16.00 Sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalosakonna infotund pensioni ja sotsiaaltoetuste teemal Paldiski piirkonna eakatele.

14.00 Laste ja perede talituse töökoosolek

15.00 Laste ja perede talituse ning haridusosakonna ühine töökoosolek

Keskkonna- ja ehitusosakonnas alustavad tööd Kärol Kuusk (keskkonnaküsimused) ja Tarvo Trepp (järelevalve).

 

Teisipäev, 16. mai

10.00 Vallavalitsuse istung

11.00 Vallavanem Jaanus Saat ja abivallavanem Erki Ruben kohtuvad Uuemardi maaüksuse arendajatega.

12.00-17.00 Arendusnõunik Käti Teär-Riisaar osaleb Loode-Eesti turismi infopäeval.

13.00-17.00 Laulasmaa Kooli direktori kandidaatide töövestlused

13.00 Strateegiajuht Kadri Kurm osaleb infopäeval „Avaliku ja erasektori koostöö mudel munitsipaalhoonete energiatõhusal rekonstrueerimisel".

18.00 Arendusnõunik Käti Teär-Riisaar osaleb Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolekul.

Keskkonna- ja ehitusosakonna nõunik Kärol Kuusk osaleb reovee kohtkäitluse teabepäeval kohalikele omavalitsustele.

Ilmub valla maikuu ajaleht

 

Kolmapäev, 17. mai

09.00 Koolijuhtide ja haridusosakonna veebikoosolek

09.00-16.00 Asjaajamistalituse juht Mari-Ly Häitson osaleb Tervise Arengu Instituudi poolt kokku pandud töögrupis Riigikantselei poolt korraldatavalt Innosprindil.

10.00 Rohevalla nõupidamine

10.00 Strateegiajuht Kadri Kurm osaleb toetusmeetme infopäeval „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused".

10.00 Vallavanem Jaanus Saat tervitab Vasalemma staadionil Lääne-Harju valla lasteaedade spordipäevale tulnud lapsi.

14.00 Keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing osaleb ELVL keskkonna töörühma kohtumisel.

17.05-18.05.2023 Haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna nõunik Egle Kaur osaleb Taltechis üritusel „Noortevaldkonna foorum 2023".

 

Neljapäev, 18. mai

09.30-12.00 Strateegiajuht Kadri Kurm, kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi ja vallavanema nõunik Marju Piirimägi osalevad kogukonna koosloome labori kohtumisel (veebis).

10.00-17.00 Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert osaleb töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitusel.

10.00 IT ja andmekaitse koosolek

10.00-16.00 Laste heaolu spetsialistid osalevad Lastekaitse Liidu seminaril Samal poolele-lapse poolel „Sõltuvuste mitu tahku" (veebis).

11.00 Vallavanem Jaanus Saat ja finantsjuht Riina Karm kohtuvad Laulasmaa Kooli direktori kt Kristel Chambersiga.

19.00 Vallavanem Jaanus Saat on kutsutud Laulasmaa Kooli hoolekogu koosolekule.

 

Reede, 19. mai

10.00-13.30 Doonoripäev vallamajas Paldiskis

10.00-11.30 Kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi ja vallavanema nõunik Marju Piirimägi osalevad „Maal elamise päev" infopäeval (veebis).

16.30 Vallavanem Jaanus Saat on kutsutud Energiasalve üritusele.

Karjaküla lasteaia sünnipäev

 

Pühapäev, 21. mai

12.00 Vallavanem Jaanus Saat on kutsutud Klooga eakate kevadpeole.

 

 

Muu info:

Kliima- ja energiakava avalikustamine

Lääne-Harju Vallavalitsuse menetluses on kliima- ja energiakava eelnõu, millega saab tutvuda SIIN

Valla elanikel on avaliku väljapaneku perioodil 15.05-29.05.2023 kella 12.00ni õigus täiendada ja esitada ettepanekuid kliima- ja energiakava muutmiseks elektrooniliselt kodulehel, e-posti aadressil: info@laaneharju.ee või kirjalikult vallavalitsusele aadressil: Rae 38, Paldiski, Lääne-Harju vald.

 

Ohtlike jäätmete kogumisring

Laupäeval, 20. mail 2023 toimub Lääne-Harju vallas ohtlike jäätmete kogumisring, kus vallaelanikel on võimalik tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.

Ohtlike jäätmete kogumisringil saavad Lääne-Harju valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, näiteks:

  • vanad värvid, trükivärvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid;
  • patareid ja akud;
  • vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid;
  • vanad ravimid;
  • luminestsentslambid jt elavhõbedat sisaldavad jäätmed;
  • lahustid, happed, pestitsiidid;
  • ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jms.

 

Kogumisringid on mõeldud vaid eraisikutele. Ettevõtetelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Ettevõtted on kohustatud ise üle andma oma ohtlikud jäätmed vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid, eterniiti ega autorehve. Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed nagu külmkapid, pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms, saab tasuta üle anda Karjaküla või Keila jäätmejaama ning Paldiski jäätmepunkti nende lahtioleku aegadel https://laaneharju.ee/et/jaatmejaamad-ja-punktid

Kogumisringi sõidugraafik

Kellaaeg

Peatuskoht

09.00 – 09.30

Laulasmaa küla (Laulasmaa kooli parkla)

09.40 – 10.10

Kloogaranna küla (Ranna tn parkla)

10.20 – 10.50

Klooga alevik (MINI-TOP poe parkla)

11.00 – 11.30

Lehola küla (vana pood)

11.40 – 12.10

Vasalemma alevik (rongijaam)

12.20 – 12.50

Rummu alevik (Sireli tn 14)

13.00 – 13.30

Padise küla (Katlamaja kinnistu)

13.40 – 14.10

Harju-Risti küla (MEIE kauplus)

14.20 – 14.50

Änglema küla (Puuna kauplus)

15.00 – 15.30

Madise küla (endine töökoda)

 

Puhkused:

Asjaajamistalituse nõunik Helje Jaanimägi on puhkusel 15.05-21.05.2023.

Haldusosakonna nõunik Kristjan Moisto on puhkusel 15.05-23.05.2023, asendab osakonna juhataja Ahto Pärnamets.

Sotsiaaltööspetsialist Reilika Pelt on puhkusel kuni 19.05.2023, asendab osakonnajuhataja asetäitja Triin Vanem.

Haldusspetsialist Ivo Meller on puhkusel kuni 18.05.2023, asendab haldusspetsialist Meelis Randmäe.

Keskkonna- ja ehitusosakonna ehitustalituse juht Ly Pihel on puhkusel kuni 15.05.2023, asendab nõunik Veljo Männiste.

Keskkonna- ja ehitusosakonna nõunik Erkki Pratka on puhkusel 15.05-19.05.2023.

 

Allasutused

Paldiski Lasteaed Sipsik

Esmaspäev, 15. mai

16.00 Heategevuslik laat lasteaia väravas

 

Rummu Lasteaed Lepatriinu

Kolmapäev, 17. mai

10.00-13.00 Lääne-Harju valla lasteaedade spordipäev Vasalemma staadionil. Peakorraldaja Rummu Lasteaed Lepatriinu.

 

Paldiski Lasteaed Naerulind

Neljapäev, 18. mai

10.00 Naerulinnu taimelaadal müüakse laste poolt kasvatatud mitmesuguseid köögivilja ja lilleistikuid.