« Tagasi

Vallavalitsuse istungi kokkuvõte 08.11.2022

Tänase vallavalitsuse istungi esimese punktina oli Padise Kloostri Külastuskeskuse ruumide ja tasuliste teenuste hindade kehtestamine ning lisaks kinnitati Padise Põhikooli hoolekogu koosseis, milles on Lääne-Harju valla esindajana märgitud Madis Vaikmaa ning uue liikmena kooli toetava organisatsiooni esindaja Marje Kidron.

Tavapäraste päevakorra teemade seas oli ka detailplaneeringute kinnitamised ja avaliku väljapaneku korraldamine, nendest esimene oli Klooga alevikus Aedlinna tee 11 detailplaneering, mille avalik väljapanek toimub 25.11.–09.12.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses ja  Klooga  raamatukogus ning  teisena Alliklepa küla Paali detailplaneering, mille avalik väljapanek toimub 18.11.–02.12.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses ja Harju-Risti raamatukogus. 

Lisaks väljastati vallavalitsuse istungil 4 projekteerimistingimust, seda Kloogaranna küla Laeva tee 3, Vasalemma alevikus Lootuse tn 16b ja Roosi tn 33a ning Harju-Risti küla Männi, eesmärgiga üksikelamu püstitamiseks.
Ühtlasi oli päevakorras ka katastriüksuseid puudutavad teemad, nende hulgas määrati Lohusalu Küla Lohusalu tee 104 senise sotsiaalmaa asemel uueks sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa ning muudeti omavahelised piirid Pae küla Kandimaa-Metsa ja Kasevahe ning Veskiküla Pärnamäe ja Toomi kinnistutel.
Tänasel istungil seati  ka sundvalduseid, seda Elektrilevi OÜ taotlusel Vasalemmas, Kloogal ja Paldiskis eesmärgiga elektrivõrguga liitumiseks ning Enefit Connect OÜ taotlusel, Harju-Risti ja Kloogaranna külas, eesmärgiga tehnorajatiste ehitamiseks.

Lõpetavate punktide seas olid sotsiaalvaldkonda puudutavad küsimused, nende hulgas oli näiteks toimetulekust sõltuv punkt, mis puudutab linnas õppivaid ning ühiselamus elavaid lapsi, täpsemalt hakatakse maksma ühiselamu üüritasu toetust vastavalt tegelikule kulule. Sotsiaalvaldkonna punktide all oli ka mitte toimetulekust sõltuvaid teemasid, mille seas pikendatakse sünnitoetuse taotluse aeg praeguse 3 kuu asemel 6 kuuni ning korrigeeritakse seni olevat puudega isiku transporditoetuse määrust.