« Tagasi

Vallavalitsuse 24.01.2023 istungi kokkuvõte

Tänasel vallavalitsuse istungil kinnitati puurkaevu asukoht, eesmärgiga tarbevee võtt ühe inimese tarbevee võtuks, algatati üks detailplaneering Illurma külas Jaani mets 3 kinnistul ning võeti vastu kaks detailplaneeringut. Üks detailplaneering puudutab Laulasmaa küla kuusiku tee 6a ja teine Laulasmaa küla Vaskussi tee 1a ja 3 ning mõlema puhul korraldatakse avalik detailplaneeringu väljapanek, Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linnas ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa külas.

Kinnitamist vajas üks hajaasutuse programmi aruanne ning anti arvamust Elektrilevi OÜ poolt esitatud avaldusele, millega soovitakse seada hoonestusõigust kolmel alajaamal, aadressidel Laulasmaa küla Krõlli vkt 56, Valkse küla Väike-Kavaleri ning Lehola küla Orisküla tee 25a. Kuna vastuväiteid teenindusmaa määramise ettepanekule ei esitatud, siis nõustuti Elektrilevi OÜ avaldusega.

Tänase päevakorra punktide seas oli korralduse nr 339 16.11.1998 ,,Ostueesõigusega erastamise võimalikkus'' kehtetuks tunnistamine. Tegu oli korraldusega, mis kinnitati Vasalemma Vallavalitsuse ajal ning milles isik kirjutas toona avalduse, et tema on ehitise omanik, kuid tegelikkuses ei olnud dokumente omandiõigusest, kuna pärismisõigus oli jäänud tegemata. Et sellist olukorda lahendada, tuleb läbi omavalitsuse see omandisse vormistamine ära teostada. Mis tähendab, et esimese sammuna tuleb vara kehtestada valla varaks ning seejärel saab Vallavalitsus aidata isikul ehitise ja sellega puudutava omandiõiguse teema lahendada.

Lisaks jagati tänasel istungil Lääne-Harju vallale kuuluv, Paldiski linnas Põhja tn 11, maa-ala neljaks eraldiseisvaks krundiks ja määrati Paldiski linnas Sadama tn lõik 7 ja Sadama tn 30b omavahelist piiri.

Maa-amet saatis Lääne-Harju Vallavalitsusele kirja ,,Maade riigi omandisse jätmine ja munitsipaalomandisse andmine Lääne-Harju vallas'' ja teatas, et on välja selgitanud milliste Lääne-Harju vallas asuvate maaüksuste osas alustatakse või jätkatakse maa riigi omandisse jätmise menetlust. Kuna vallavalitsuse esitatud põhjendused riigile ei olnud piisavad, siis tuli tänasel istungil nõustuda Lääne-Harju vallas asuva maa riigi omandisse jätmisega ning määrata lähiaadress ja sihtotstarve järgmiselt: Lemmaru küla Hundimetsa – maatulundusmaa, Lemmaru küla Puisniidu – maatulundusmaa, Paldiski linn Kubja-Õuemaa – maatulundusmaa, Rummu alevik Soojuse tn 1 – sihtotstarbeta maa ning Vasalemma alevik Paemetsa – sihtotstarbeta maa.

Hinnanguliselt püütakse aastas Lääne-Harju valla territooriumitelt ligikaudu 200 koduta kassi, mis tähendab, et vallal peab olema koostööpartner, kes teab mis on loomakestele kõige parem ning kellel on oskused, kuidas kasse püüda ja neid hoiustada. Vallavalitsuse poolt saadeti neljale erinevale organisatsioonile hinnapakkumise tegemise ettepanekud ning millele tulid ka pakkumised. Parimaks pakkujaks oli MTÜ CATS HELP ning tänasel istungil sai parim pakkuja ka kinnitatud. Teenust kasutatakse vastavalt vajadusele ning sõlmitakse ka sellekohane leping.

Vallavalitsuse istungil kinnitati 6-liikmeline hindamiskomisjon, mille liikmed vaatavad läbi ,,Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord'' esitatud taotlusi. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitati järgmised isikud: Kadri Kurm esimees ning liikmed Käti Teär-Riisaar, Ahto Pärnamets, Marika Ilves, Madis Vaikmaa ja Marju Piirimägi. Toetusest endast saab pikemalt lugeda Lääne-Harju valla kodulehelt - https://laaneharju.ee/korterelamute-ouealade-haljastuse-ja-hoovide-korrastamise-toetus?inheritRedirect=true