« Tagasi

Vallavalitsuse 16.05.2023 istungi kokkuvõte

Vallavalitsuse istungi esimese päevakorra punktina oli üldhooldusteenuse rahastamisel üldhooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmäära kehtestamine. Nimelt tehti istungil ettepanek tõsta hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmääraks kuni 700 eurot kuus ühe teenuse saaja kohta. See on summa, mida tasub vald ning mis läheb hooldustöötajate kulude katteks. Majutus, toitlustus ning üldhooldusteenustest  puudujääv summa tuleb teenuse saajal endal maksta. 700 eurone piirmäära määramisel lähtuti olemasolevatest andmetest st millised on keskmised üldhooldusteenuse kulud. Vallavalitsus kinnitas eelnõu heaks, mis hakkab kehtima alates 01.07.2023.

Vallavalitsuse istungil väljastati neli avalike ürituste korraldamise luba. Nende hulka kuulus Lääne-Harju liikumissarja etapp ,,Padise liigub'', mis toimub 3. juuni kell 10.00-13.30 Padisel. Teine väljastatud luba läks Orienteerumisklubi Nõmmele, kes soovib korraldada Keila-Joal Tallinna orienteerumisteisipäevikut 6.juunil kell 17.00-20.30. Kolmas luba väljastati Klaus & Videnski Productions OÜ-le, kes korraldab üritust ,,Metsatöll Rummu karjääris'', mis toimub 9. juuni kell 19.00-24.00 ning kus on eeldatav osavõtjate arv 1500 inimest. Kõige viimane ürituse korraldamis luba läks Padise kestvusratsutajate festivali korraldamiseks. Sündmus nimetusega ,,Padise Kestvusratsutamise Festival 2023'' toimub erinevatel aegadel ajavahemikul 05.00-23.00. Ürituse läbiviimise koht on Padise Equestrian Keskus ning teistel liikumismarsruutidel. Kestvusratsutamiste toimumise ajad on 22.05-08.05.2023, 05.06.-11.06.2023, 19.06.2023-25.06.2023, 26.06.-02.07.2023, 10.07.-16.07.2023, 17.07.-24.07.2023 ning 07.08.-14.08.2023.

Tavapäraste päevakorra punktide hulka kuulus puurkaevu asukoha kooskõlastamised, eesmärgiga tarbeveevõtt, seda Vasalemma alevikus Jaama tn 27, Nahkjala külas Kopli-Madise ning Madise külas Põdra kinnistutel.
Lisaks oli laual kinnistute sihtotstarbete muutmised, täpsemalt muutusid Laulasmaa külas senise elamumaa asemel Oja tänav, Tamme tänav ja Terase üldmaa neli transpordimaadeks ning Terase üldmaa 6 muutus 90% transpordimaa ja 10% üldkasutatavaks maaks.
Muutmist vajasid ka mõned lähiaadressid, seda näiteks Keibu külas, kus senine Jugapuu asendus nimetusega Korkare ning senise Korkare asendus nimetusega Korkaremetsa.
Pikem lähiaadresside muudatus oli Laulasmaa külas asuvate aadresside seas, kus seni olnud Põhja-Rannametsa vkt 1 kuni 4 ning 6, 13, 12, 17 ja Põhja-Rannametsa üldmaa 1 uueks lähiaadressiks määrati Sakste tee. Ning Põhja-Rannametsa vkt 10, 7, 11, 8, 16, 9, 21, 14, 22, 15 ja 20 uueks lähiaadressiks määrati Sakste põik.

Elektrilevi esitas taotluse sundvalduse seadmiseks  Laulasmaa külas Vana-Sireli tn 17 ja Lohusalu külas Hüübu tee L3 kinnistutele maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks. Kuna kinnistute omanike poolt kaebusi ei esitatud, siis andis vallavalitsus ka oma nõusoleku sundvalduse seadmiseks.

Vallavalitsuse istungi otsuste seas oli veel ühissõidukipeatuste kohanimede määramised, pikendati Rummu alevikus eluruumi üürile andmist ning vaadati üle valla eelarve esimese kvartali täitmist.

Lisaks vaatas vallavalitsus üle Lääne-Harju valla teehoiukava, mis läheb volikokku kinnitamiseks ja ülevaatamiseks.

Kaitseliit esitas vallavalitsusele taotluse Klooga harjutusväljal 28.05.2023 ajavahemikul 07.00-18.00 müratekitavate laskeharjutuste läbiviimiseks, millele andis vallavalitsus ka oma nõusoleku.