« Tagasi

Kutse sotsiaalvaldkonna töötuppa!

Hea sotsiaalvaldkonna esindaja Lääne-Harju vallas!
 
Lääne-Harju Koostöökogu tegeleb perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamisega. Uuendusena rahastatakse algaval perioodil ka sotsiaalvaldkonna projekte (pikaajalise hoolduskoormuse vähendamine, kogukonnateenuste arendamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine jms). Arutamist vajab, millised on kõige olulisemad teemad siinse piirkonna jaoks.
 
Korraldame sotsiaalvaldkonna fookusgruppi-töötoa Lääne-Harju valla sotsiaalvaldkondade esindajatele (vallavalitsuse vastava valdkonna töötajad, kolmanda sektori organisatsioonid, erasektori teenusepakkujad). Töötubade eesmärgiks on välja selgitada peamised sotsiaalvaldkonna kitsaskohad, mida LEADER-toetusmeetme kaudu ületada.
 
Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae 38, Paldiski) neljapäeval, 29. septembril kell 11.00–13.00
 
Palume oma osalemisest hiljemalt 26. septembriks teada anda >SELLEL LINGIL<