« Tagasi

Kliima- ja energiakava lühitutvustus ning küsitlus

Lääne-Harju Vallavalitsus koostöös Hendrikson & Ko ja Alkranel OÜ-ga on koostamas Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava.  

Käesoleva ideekorjega kutsume Lääne-Harju valla elanikke ja ettevõtteid jagama seisukohti ja ettepanekuid, mis aitavad suunata keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku valla arengut. Ootame Teie ettepanekuid nii kohalike probleemide kaardistamiseks kui ka lahenduste leidmiseks.   

Kliima- ja energiakava eesmärgiks on seada strateegilised sihid ja tegevused, et vähendada valla tegevuste süsiniku jalajälge ja tagada vastupanu kliimamuutuste potentsiaalsetele mõjudele. Näiteks peab vald olema valmis elektrikatkestusteks suuremate tormide ajal või elanikele joogivee tagamiseks põua ajal. Samuti tuleb näiteks arvestada, et võib muutuda saagikus põllumajanduses ja laieneda võõrliikide levik. 

Kliima- ja energiakava koostamisel kaardistatakse valla tänane olukord ja valmisolek kliimamuutusteks (näiteks generaatorite olemasolu, hoonete energiatõhusus, küttesüsteemide jätkusuutlikkus). Järgmisena pannakse paika strateegilised sihid (näiteks eesmärgid kasvuhoonegaaside ja energiatarbimise vähendamiseks, olmejäätmete liigiti kogumiseks ja transpordi jalajälje vähendamiseks). Ja lõpetuseks planeeritakse tegevused, mille teostamisel saab neid eesmärke saavutada (hoonete renoveerimine, päikeseparkide rajamine, ühistranspordi kvaliteedi suurendamine jms).  

Kliima- ja enegiakava lühitutvustuse ning rohkem infot leiab kodulehel kliima- ja energiakava 

Küsimustiku täitmine võtab keskmiselt 10 minutit. Igale küsimusele vastamine ei ole kohustuslik.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqylwVgLDAWKTi3LxLXT4a9VSPtFcloMKav2MHS0sF5EWO1Q/viewform

Aitäh, et leiate aja ja panustate kliimakindla ja jätkusuutlikuma Lääne-Harju valla arendamisesse!