« Tagasi

TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE ON LÕPPENUD! KIK avas eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtu täna, 16. jaanuaril. Taotlust saab esitada nii E-toetuse keskkonnas, meili teel kui ka posti teel.

KIK avas eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtu täna, 16. jaanuaril. Taotlust saab esitada nii E-toetuse keskkonnas, meili teel kui ka posti teel.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks.

PS! Vooru eelarvest tulenevalt võetakse sel korral vastu võtta hinnanguliselt 300 taotlust, mistõttu soovitame taotluse esitamisega kiirustada.

Taotlusi saab esitada:

  • Internetis – E-toetuse keskkonnas SIIN
  • Meili teel – saatke allkirjastatud taotlusvorm koos vajalike dokumentidega e-postiaadressile info@kik.ee
  • Posti teel – saatke allkirjastatud taotlusvorm ümbrikus koos vajalike dokumentidega aadressil:
    SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Narva maantee 7A, 15172 Tallinn. NB! Paberil saates tuleb arvestada, et taotlused seatakse järjekorda KIKis registreerimise aja järgi.
  •  

E-toetuse keskkonnas saab taotlust juba esitada. Taotlusvorm meili ja postiga saatmiseks on SIIN

 

KIK juhib taotlejate tähelepanu sellele, et taotluse juurde on kohustuslik esitada:

  • Torustike rajamisel piirkondliku vee-ettevõtja väljastatud kehtivad liitumistingimused, millest peavad selguma liitumispunkti asukoha koordinaadid ning kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooni osas (palun kontrollige, et tingimused on kehtivad ja vajalik info kajastatud).
  • Kogumismahutite või omapuhastite rajamisel tuleb esitada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse poolne kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning viie aasta jooksul ei planeerita seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rajada.
  •  

Kõikide toetuse andmise tingimustega saab tutvuda toetuse leheküljel. Toetust on võimalik taotleda, kuniks eelarves raha jätkub. Taotlejatel peab olema võimalus omaosaluse katmiseks. Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul. Need majapidamised, kes kahe taotlusvooru vahel liitumise oma kuludega ära tegid, paraku tagantjärele toetust ei saa.

Toetust antakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine". Veekaitse valdkonda toetab Keskkonnaministeerium.

Infot saab KIKi kontaktidelt:

Maarja Küttä

projektikoordinaator

6 274 322maarja.kytta@kik.ee

Indrek Põder

projektikoordinaator

6 274 325indrek.poder@kik.ee

Krister Randver

projektikoordinaator

6 274 195krister.randver@kik.ee

Elise Teemus

kommunikatsioonispetsialist

6 274 12756 220 561elise.teemus@kik.ee

Info uuendatud:

KIK lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvooru seoses 800 000-eurose eelarve täitumisega. Taotlusvoor avati täna, 16. jaanuaril kell 10 ning suleti samal päeval kell 17.

KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuhi Kai Eisenbergi sõnul oli huvi toetuse vastu väga suur. „Vooru eelarve koosnes teistest Euroopa Liidu projektidest vabanenud rahadest, mille saime nüüd suunata otse Eesti elanike heaks. Mõistame, et paraku seda kõikidele ei jagunud, kuid siiski saavad selle abil taas üsna mitmed inimesed endale puhta joogivee ja nõuetekohase reoveesüsteemi." 

Esitatud taotlused vaatab KIK läbi 90 kalendripäeva jooksul. Tööd tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist. Töödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.

Varasemalt on KIK toetanud eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist aastatel 2018–2021. Siis sai korraliku veevärgi Eestis endale 9300 ja nõuetekohase reoveesüsteemi 13 000 inimest. Toona oli toetusraha 17,37 miljonit eurot.

Toetust antakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine". Veekaitse valdkonda toetab Keskkonnaministeerium