« Tagasi

Täna algas biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja kogumismahutite taotlemine

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Lääne-Harju Vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" elluviimist 69 340 euroga. Projekti toetusega soetatakse 280 kodukompostrit (230 liitrit) ja 200 biojäätmete kogumismahutit (140 liitrit) ning korraldatakse kompostimise e-koolitus.  Lääne-Harju Vallavalitsuse poolt läbi viidud hanke tulemusel on kompostrite pakkujaks Kekkilä-BVB Eesti OÜ ning biojäätmete kogumismahutite pakkujaks Green Forest OÜ.

Projekti eesmärk on vähendada segaolmejäätmete sekka sattuvate biolagunevate jäätmete koguseid kohapealse kompostimise võimaluse loomisega ning propageerida kodumajapidamises biojäätmete lahuskogumist ja kompostimist.

Eesti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Sellest ligi kolmandiku moodustavad köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmeteks on näiteks riknenud puu- ja köögiviljad ja nende koored, liha- ja kalajäätmed ning luud, munakoored, kohvi- ja teepaks koos filtriga, majapidamispaber ja salvrätid, aga ka lõikelilled ja ilma potita toataimed koos mullaga.

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks tuleb kõikjal Eestis korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine. Võimaluse korral tuleb biojäätmeid oma kinnistul kompostida. See tähendab, et  kõikidel majapidamistel on kohustus biojäätmeid koguda ja jäätmevedajale üle anda või – kui see on mõistlikum – nõuetekohaselt kodus kompostida. Liigiti kogutud biojäätmed saab üle anda  korraldatud jäätmeveo raames, teenusepakkujaks on AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Taotluse esitamine

Kodukompostri või biojäätmete kogumismahuti saamiseks taotluse esitamine toimub läbi e-teenuste iseteeninduskeskkonna  SPOKU kaudu. Taotlused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras ning taotlemine kestab kuni kodukompostrite ja kogumismahutite arvu ammendumiseni.

 

Taotleda saab

  • ühte kodukompostrit ja kogumismahutit üksikelamu, kaksik- ja ridaelamu ühe korteri kohta või kinnistule, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt ja kus vähemalt ühe isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald;
  • kuni kaks kogumismahutit korterelamu kohta, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja millel on toimiv ühistu.

 

NB! Kinnistu aadress, kuhu kodukomposter või kogumismahuti paigaldatakse peab olema sama, mis taotleja aadress.

 

Taotleja omaosalus

  • kodukompostri soetushind on 302,76 eurot, millest 40 eurot tasub kodukompostri taotleja omaosalusena
  • kogumismahuti soetushind on 29,64 eurot, millest taotleja omaosalus on 10 eurot.

 

Kompostimise koolitus

Kompostimisalane e-koolitus toimub koostöös kompostiljon.ee-ga 10. augustil 2022 kell 18.00 ning mis on järelvaadatav 2 nädalat. Täpsem info koolituse kohta avaldatakse vähemalt nädal enne koolituse toimumist. Koolitusele võivad registreeruda ka need elanikud, kes ei soovi kompostrit või mahutit soetada, kuid kes soovivad kompostimisest rohkem teada saada.

Projekti viiakse läbi heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.