« Tagasi

Ootame Lääne-Harju valla korteriühistutuid taotlema biojäätmete kogumismahuteid

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks tuleb kõikjal Eestis korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine. KIK toetuse abiga soetatakse 200 biojäätmete kogumismahutit (140 liitrit).

Kuna fookuses on biojäätmete lahuskogumise edendamine, siis on hetkel suurepärane võimalus korterühistutel viia jäätmekorraldus korterelamus vastavusse Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskirja nõuetega, tagades muuhulgas biojäätmete eraldi kogumise olmejäätmetest.

Tuletame meelde, et kortermajas on kohustuslik koguda eraldi segaolmejäätmed, vanapaber ja kartong ning BIOLAGUNEVAD KÖÖGIJÄÄTMED. Samuti ka vajadusel pakendijäätmed ning suurjäätmed.

Korteriühistu saab taotleda kuni kaks kogumismahutit korterelamu kohta, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja millel on toimiv korteriühistu. Biojäätmete kogumismahuti saamiseks taotluse esitamine toimub läbi e-teenuste iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu. Kogumismahutite taotlusi menetletakse nende laekumise järjekorras ning taotluste vastuvõtmine lõpeb nende hulga ammendumisel.

Kogumismahuti maksumus on 29,64 eurot, millest 10,00 eurot tasub kogumismahuti ostja vallavalitsusele omaosalusena. Mahuti tasu on ühekordne ning selle üleandmisel saab korteriühistu mahuti omanikuks.

Ootame aktiivset taotlemist biojäätmete kogumismahutitele eriti just korteriühistutelt.

Ühte biojäätmete mahutit saab taotleda ka üksikelamu, kaksik- ja ridaelamu ühe korteri kohta või kinnistule, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt ja kus vähemalt ühe isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald.

Projekti viiakse läbi heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.