« Tagasi

Muudatused ohtlike jäätmete vastuvõtus

Seoses praeguse operaatori Harju Kaevetööd OÜ ohtlike jäätmete jäätmekäitleja registreeringu kehtivusaja lõppemisega ei saa alates 1. augustist kuni 31. augustini Karjaküla jäätmejaama viia ohtlikke jäätmeid. Lääne-Harju valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid ära anda Keila jäätmejaama tasuta ning alates 1. septembrist 2022 on taas võimalus ohtlikke jäätmeid loovutada Karjaküla jäätmejaama.

Juhime tähelepanu, et muudatus puudutab vaid ohtlikke jäätmeid. Kõiki teisi jäätmeliike, mida Karjaküla jäätmejaama sai eelnevalt tuua, saab seal endiselt üle anda.

 

Alates 1. septembrist 2022 on Lääne-Harju valla elanike kasutuses lisaks Karjaküla ja Keila jäätmejaamale juba ka kolmas koht - Paldiski jäätmepunkt.

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldas riigihanke Karjaküla jäätmejaama ja Paldiski jäätmepunkti (Peetri tn 4, Paldiski) operaatori leidmiseks. Riigihanke tulemusel osutus parimaks pakkujaks Eesti Keskkonnateenused AS, kes oli ka ainupakkuja. Neljaks aastaks sõlmitava lepingu sisuks on jäätmejaama ja -punkti tegevuse korraldamine, nendesse toodavate jäätmete kogumise ja käitlemise teenuse osutamine. Uue operaatori periood algab 1. septembrist 2022. Seni osutab Karjaküla jäätmejaama teenust Harju Kaevetööd OÜ.

Karjaküla jäätmejaama info: https://www.hkt.ee/karjakula-jaatmejaam/

Keila jäätmejaama info: https://www.keilajaatmejaam.ee/