« Tagasi

Altkülas ja Pedasel toimuvad puurimistööd seoses radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eriplaneeringu koostamise ning mõjude hindamisega

RAJALA ehk radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise ja Paldiski tuumaobjekti reaktorisektsioonide lammutamise eeltööde projekti raames selgitatakse Lääne-Harju vallas välja sobivaim asukoht lõppladustuspaigale. Sobivaim asukoht selgub kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ning mõjude hindamise raames. Tänaseks on välja töötatud kriteeriumid, mille alusel saab hinnata potentsiaalsete asukohtade sobivust radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks.

Eriplaneeringu ja mõjude hindamise käigus teostatakse asukohapõhised uuringud, sealhulgas puurimistöid uurimaks täpsemalt asukohtade geoloogilist- ja hüdrogeoloogilist ehitust. Puurtöid tehakse Altküla ja Pedase objektidel samaaegselt ning  neid läbi viiv Inseneribüroo Steiger kavandab töödega valmis saada hiljemalt selle aasta oktoobriks. Kokku tehakse mõlemal objektil seitse erineva sügavusega auku ja kaevu, millest vähemalt kolm ulatuvad aluspõhja kivimiteni. Peale uuringute lõppemist kaeve- ja puuraugud suletakse.

Alates 1. juulist on käimas asukohtade eelvaliku osa avalik väljapanek, millega on võimalik tutvuda valla kodulehel ja paberkandjal vallamajas, Vasalemma, Harju-Risti ja Laulasmaa raamatukogudes. Ettepanekuid on võimalik esitada kuni 1. septembrini. Vâljapaneku lõppedes toimub ettepanekute osas avalik arutelu. Infot saab valla kodulehelt, ajalehest Harju Elu ning üleriigilisest ajalehest Postimees.