« Tagasi

Vallavolikogu võttis vastu Rummu alevikus Aia 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.2020 otsusega nr 73 võeti vastu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Aia 15 (katastritunnus 43101:001:0144) kinnistu ja lähiala detailplaneering Planeeritav ala ligikaudne pindala on 3531 m².

Aia tn 15 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.12.–31.12.2020 Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia 9a, Rummu alevik ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel ja tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal kohapeal.