« Tagasi

Vallavalitsus ootab seisukohti Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

AS TREV-2 Grupp on esitanud Keskkonnaametile uue taotluse Kloogal geoloogilise uuringu loa saamiseks vähendades uuritava ala ulatust. Keskkonnaamet edastas 11.06.2020 kirjaga nr 12-2/20/140-10 nimetatud taotluse maapõueseaduse § 27 lõike 7 alusel Lääne-Harju vallale arvamuse andmiseks.

Allpool on võimalik tutvuda AS Trev-2 Grupp taotlusega, Keskkonnaameti pöördumistega ning esialgse eelnõuga Lääne-Harju valla seisukoha osas. Eelnõu kohta on võimalik avaldada arvamusi ning esitada seisukohti kuni 10. juulini 2020 aadressil info@laaneharju.ee.