« Tagasi

Tõmmiku külas Silla rohumaa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 02.09.2020 korraldusega nr 843 detailplaneeringu Tõmmiku külas Silla rohumaa (katastritunnus 29508:001:0048) kinnistul ja lähialal. Vastavad dokumendid leiab valla veebilehel siit