« Tagasi

Täiendavad riiklikud meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Vabariigi eriolukorra juhi korraldusel kehtb alates 14. märtsist liikumisvabaduse piirang ja
viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades,
spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes, laste mängutubades, kasiinodes ning mänguautomaatide saalides. Nimetatud piirang ei kehti nende asutuste töötajate kohta.
Piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.
Piirang ei kehti olümpiaettevalmistuses osalevate sportlaste, nende treenerite ja abipersonali kohta plaanipäraste treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskuses ja Pärnu Kalevi Sõudebaasis vastavalt Eesti Olümpiakomitee kinnitatud nimekirjale.
Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Alates 14. märtsist kehtivad Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangud järgmiselt:
1) keelata Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil viibivate isikute väljumine nimetatud territooriumide piirest;
2) keelata isikute sisenemine Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumile.
Keeldu ei kohaldata järgmiste isikute suhtes:
1) isik, kelle väljumine liikumispiiranguga territooriumilt on vajalik arsti või kiirabibrigaadi
liikme otsusel;
2) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumile
tooraineid ja kaupu;
3) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt
kaupu, mis on toodetud liikumispiiranguga territooriumil;
4) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda oma liikumispiiranguga territooriumil asuvasse elukohta;
5) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kellel on politseiametniku otsusega lubatud väljuda
liikumispiiranguga territooriumilt või sinna siseneda;
6) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda liikumispiiranguga
territooriumile, et osutada seal tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks
vajalikke teenuseid;
7) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt
meditsiinilisi proove;
8) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib osaleda lähisugulase matustel;
9) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes on ühissõiduki juht ühistransporditeenuse
osutamisel.