« Tagasi

RMK tutvustab 25. novembril Ohtu küla keskosa riigimetsa majandamise kava

RMK tutvustab 25. novembril kl 15 Ohtu küla keskosa riigimetsa majandamise kava.  
RMK kavandab 2020. aasta lõpus uuendusraietöid Ohtu küla keskosas kahel riigimetsa tükil. Kavas on seitse lageraielanki kogupindalaga 10,2 ha (kaart lisatud). Tegu on ainsate plaaniliste raietöödega antud riigimetsa osades järgmise kümnendi jooksul. Nende riigimetsade olemit ja kavandatud töid täpsemalt tutvustab „Ohtu küla keskosa riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2029", mis on leitav siit.
Raiekava tutvustav koosolek toimub 25. novembril algusega kell 15 raudtee poolsema riigimetsa mahasõidul (kaardil märgitud punase ringiga). Täpsem info e-postil jurgen.kusmin@rmk.ee.