« Tagasi

Paldiski Ühisgümnaasium ja lasteaed Naerulind pälvisid Rohelise Kooli liikumise tunnustuse

5. juunil andis Vabariigi President Kersti Kaljulaid Paldiski Ühisgümnaasiumile ja Paldiski Lasteaiale Naerulind üle Rohelise Lipu – programmi Roheline Kool tunnustuse. Rahvusvahelise keskkonnaharidusprogrammi poolt väljastatav keskkonnamärgis tõendab õppeasutuse edukat osalemist Rohelise kooli programmis ning annab tunnistust sellest, et keskkonnasäästlik mõtteviis on osa kooli või lasteaia tegemistest süsteemselt ja terviklikult.
 
Ülemaailmne Rohelise kooli programm (Eco-Schools), millega on liitunud 59 000 õppeasutust 64 riigist, edendab keskkonnahariduse abil jätkusuutlikku arengut. Eesti liitus programmiga 2016. aastal. 2019./2020. õppeaasta alguseks osales programmis üle 140 Eesti kooli ja lasteaia.  Programmi kohta saab täpsemat teavet selle Eesti koordinaatori, Tartu loodusmaja kodulehelt. Programmi koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi rõhutas, et keskkonnahoidliku ja loodust väärtustava mõttemaailma kujundamine lastes ja noortes on praegu olulisem kui kunagi varem ning jagas heameelt, et Lääne-Harju vallas on sellele tähelepanu pööravaid õppeasutusi. Rohelise Kooli programmiga on liitunud ka Klooga lasteaed.
 
Sel aastal andis esmakordselt õppeasutustele rohelipud ning tänusõnad roheliste mõtete ja tegude eest sümboolselt üle president Kersti Kaljulaid. Erilise kevade tõttu toimus tunnustusüritus küll veebi vahendusel, kuid lipud juba ehivad uhkelt pärjatud koole ja lasteaedu.  
 
Paldiski Lasteaed Naerulind liitus Rohelise Kooli programmiga 2018. aasta augustis. Lasteaia direktori Taive Kikase sõnul aitab programm kujundada keskkonnasäästlikku mõtteviisi teadlikult ja süsteemselt nii personali, laste kui ka lastevanemate seas: „Rohelise lipu märgis kinnitab, et oleme oma lasteaiaga keskkonnateadlikumad ning õigel teel. Tunnustus annab meile veelgi indu juurde. Eriline tänu ja tunnustus Naerulinnu lasteaia kollektiivile, kes aina rohkem ja rohkem innustuvad ja pühenduvad. Võin julgelt öelda, et keskkonnasõbralikkuse teema on tänu Rohelise Kooli programmile meie lasteaia igapäevaelus väga aktuaalne. Teame, milliseid väärtusi tuleb meil endil järgida, tähele panna ja õppida ning mida õpetada lastele juba maast madalast." 
 
Ka Paldiski Ühisgümnaasiumi direktor Helve Mandzolo rõõmustas tunnustuse üle: „Uhke tunne on saada presidendilt selline tunnustus!" Eelkõige tegi aga rõõmu, et keskkonnasäästliku mõtteviisi võtsid õpetajad ja õpilased ruttu omaks. Koolijuhi sõnul on tal kolleegidega väga vedanud, sest uute ideede tekkides leidub alati keegi õpetajatest, kes elluviimise enda peale võtab. 
 
Õppeasutused jätkavad ka edaspidi roheliste väärtuste kujundamist meie lastes ja noortes.