« Tagasi

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd haridustehnoloogile

Paldiski lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda täiskoormusega haridustehnoloogi.
 
Haridustehnoloogi tööülesanded:
• kogub, süstematiseerib ja levitab IKT-alast informatsiooni;
• haldab lasteaia kodulehekülge;
• nõustab lasteaiaõpetajaid IKT-alastes küsimustes;
• korraldab IKT-alaseid koolitusi;
• osaleb IKT-alastes projektides ja nõustab projektitegevustes lasteaiaõpetajaid;
• abistab õpetajaid õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel;
• osaleb IKT arendustegevuses – osaleb lasteaia arengukava koostamisel; teeb ettepanekuid IKT valdkonna uuendamiseks; hoiab end kursis IKT riiklike arengusuundadega;
• abistab õpetajaid IKT rakendamisel õppeprotsessis (tehnoloogia kasutamine ja tehnoloogiliste probleemide lahendamine).
 
Kandidaatidelt ootame erialast kõrgharidust ja vastavat kvalifikatsiooni.
 
Kandideerimisel esitada motivatsioonikiri ja CV: direktor@lasipsik.edu.ee