« Tagasi

Oluline info seoses valla allasutuste tööga eriolukorras

Täna hommikul toimus Lääne-Harju Vallavalitsuse erakorraline istung, kus otsustati:

Sulgeda alates 13.03.2020 kuni 27.03.2020 (kaasaarvatult) Lääne-Harju Huvikeskus, Lääne-Harju Spordikeskus, Lääne-Harju Raamatukogu ja Lääne-Harju Kultuurikeskus.

Peatada alates 13.03.2020 kuni 27.03.2020 (kaasaarvatult) tavapärane õppetöö Paldiski Muusikakoolis ja Vasalemma Kunstide Koolis.

Valla lasteaiad jätkavad õppe- ja kasvatustööga tavapäraselt, kuni ei ole otsustatud teisiti, aga soovitame lastevanematel võimalusel laps siiski koju jätta. Lasteaia osalustasu perioodil 16.-27. märts on päevapõhise arvestusega.

Alates 16. märtsist tühistab Lääne-Harju vallavalitsus kõik järgnevatele nädalatele planeeritud kodanike vastuvõtud. Elanike nõustamine toimub tavapärastel vastuvõtuaegadel teenistujate telefoni ja e-posti teel.

Valla kriisikomisjon on kõrgendatud valmisolekus!

Suhtume haigusesse rahulikult, ärevus, pinge ja hirm ei ole eluterved nähtused. Meie esimene eesmärk on kaitsta riskigruppi ehk vanemaealisi inimesi.

Hoidke piisavat rahulikkust ja delikaatsust, hoiduge stigmatiseerimast, sest sellel on omad tagajärjed!

Uue info tekkimisel, teavitame sellest koheselt!