« Tagasi

Oluline eriolukorra info seisuga 20.03.2020 kell 12:00

Lääne-Harju valla kriisikomisjoni e-post: kriis@laaneharju.ee
Sotsiaalosakonna infotelefon 677 69 30 ja e-post sotsiaal@laaneharju.ee
 
• Tervishoid
Alates 20. märtsist saab perearsti saatekirja alusel teha koroonatesti. Seega, soovides end testida lasta, tuleb võtta ühendust perearstiga!
Luuakse ka testimisbgiraadid, kes testivad liikumisvõimetuid inimesti kodus.
Kui perearst otsustab, et testimine on vajalik, edastab ta elektroonse tellimuse laborisse ning sealt helistatakse tagasi, et leppida kokku testimise aeg ja koht. Oota kõnet!
Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on tänase seisuga 283, nendest Harjumaal 108.
 
Loodud on enesehindamiskeskkond www.koroonatest.ee
 
Koroonaviiruse andmestikuga saab tutvuda www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart
 
Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks.
- Tervishoiutöötajal on lubatud kirjutada ravimeid välja kuni kaheks kuuks;
- Apteegist võib väljastada ravimit ainult ühe korduvretsepti alusel ja kuni kaheks kuuks;
- Apteegist ravimit väljastades tuleb arvesse võtta varem välja ostetud ravimikoguseid ja väljastada ravimit üksnes juhul, kui juba soetatud ravimist ei jätku pideva ravi puhul järgnevaks kaheks ravikuuks või fikseeritud ravikestuse puhul ravi lõpuni;
- Erandjuhul võib ravimi apteegist väljastada kui inimese elu või tervis satuks ravimi väljastamata jätmisel ohtu. Ravimi väljastaja peab ravimi väljastamise põhjuse dokumenteerima;
- Käsimüügiravimeid võib apteegis ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta.
Seoses erakorralise olukorraga riigis pikendab sotsiaalkindlustusamet nende puuetega inimeste puude raskusastme kestuse ja sotsiaaltoetuse maksmise tähtaega kuue kuu võrra, kellel on vaja puude määramist pikendada.
 
Jäätmeveokorraldus eriolukorra ajal
Kui on teada, et elamises on Covid-19 viirusekandja või on kahtlus, et haigestunud inimesel on viirus, siis palutakse jäätmeid erandkorras mitte liigiti koguda, sest neid sorteeritakse hiljem sorteerimisliinil käsitsi. Kõik jäätmed panna kilekotti, see võimalikult korralikult sulgeda ja viia olmejäätmete mahutisse. Kindlasti tuleb sellised jäätmed asetada mahutisse, mitte selle kõrvale või konteineri kaanele.
Samuti palutakse hoolitseda, et veopäeval oleks tagatud ligipääs jäätmemahutile. Juhul kui jäätmeveos peaks esinema tõrkeid, siis informeeritakse sellest eraldi. Eramute omanikke palutakse tungivalt leida võimalus tuua jäätmemahuti veopäeval väljapoole piirdeaeda, et vähendada teenust osutavate töötajate töökoormust ja mittevajalikke kontakte.
 
Olukord valla lasteaedades 
Vajadusel on tagatud ööpäevaringne lastehoid Paldiski lasteaias Naerulind. Ööpäevaringe lastehoid on mõeldud nendele lastevanematele, kes on seotud eriolukorraga (kiirabi, politsei, pääste jmt). Lisainfo: Taive Kikas, tel. 555 13296
 
Täna (20.03) ei ole lapsi toodud Rummu, Vasalemma, Padise (valverühm ette teavitamisega), Risti (valverühm ette teavitamisega), Paldiski Sipsiku ja Laulasmaa Kooli Lehola lasteaeda.
Paldiski lasteaias Naerulind kohal 3 last, Laulasmaa Kooli Klooga lasteaias 4 last ja Laulasmaa Kooli Laulasmaa lasteaias kohal 1 laps. Karjaküla lasteaed suletud.
 
Muud teated
Politsei- ja Piirivalveamet pikendab kuni 31. maini aeguvate relvalubade kehtivusaega automaatselt, sest eriolukorra tõttu on tervisetõendite väljastamine ajutiselt peatatud ja seetõttu ei ole ka kõige kohusetundlikumal relvaomanikul praegu võimalik loa uuendamiseks vajalikke tervisetõendeid saada.