« Tagasi

Läheneb esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetuse taotlemise tähtaeg!

Kuni 31. oktoobrini on lastevanematel võimalik vallavalitsuselt taotleda esimesse klassi mineva lapse koolitoetust. Tegemist on ühekordse sotsiaaltoetusega 130 €, mida makstakse esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale.
Koolitoetust makstakse tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest ja laps on koolimineku aasta 15. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik.
Taotluse saab esitada Lääne-Harju vallavalitsusele paberkandjal või elektroonselt veebilingi või e-posti kaudu. E-postiga esitatav taoltlus saata digitaalselt allkirjastatuna info@laaneharju.ee. Paberkandjal esitatav taotlus saata/tuua vallavalitsusse Rae 38, Paldiski. Taotluse vormi saab alla laadida siit