« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu otsusega lõpetati Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine

Lääne-Harju Vallavolikogu algatas 27.12.2018 otsusega nr 160 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" Kloogarannas Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu. Huvitatud isik esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks ning Lääne-Harju vallavolikogu otsustas 30.06.2020 istungil detailplaneeringu lõpetada.