« Tagasi

Lääne-Harju vallavolikogu järgmine istung toimub 31. augustil

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 35. istung toimub esmaspäeval, 31. augustil 2020 kell 17.00 Paldiskis vallamajas
 
Istungi päevakord
 
1. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
 
2. Kibru teelõikude avalikuks kasutamiseks määramine (Vintse küla Tõnise, Erma, Pillemiku, Vihterpalu metskond 147)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
3. Nõusoleku andmine ametiauto kasutusrendile võtmiseks
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
4. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 otsuse nr 38 „Vallavara võõrandamine enampakkumisel" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
5. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 3 „Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhtaja Anneli Sert
 
6. Arvamuse andmine vähendatud alaga Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
7. Detailplaneeringu ja selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine (Paldiski Keila 110kV elektriliini ümberehitamine)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
8. Korteriomandi võõrandamine (Ämari, Lennu 24-3)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
9. Keila Vallavolikogu 27.09.2007 otsuse nr 194/0907 "Kohanime määramine" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
10. Detailplaneeringu kehtestamine (Vanaranna)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
11. Vallavara omandamine (Kõltsu tänavavalgustus)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
12. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras (Paldiski, Sadama tn 36a)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
13. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Rummu aleviku aiamaad)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
14. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad Lääne-Harju valla dokumendiregistrist, kui kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida „Otsi".