« Tagasi

Lääne-Harju vallavolikogu istung viiakse läbi 16. aprillil 2020 kell 15.00 elektrooniliselt

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 32. istung toimub neljapäeval, 16. aprillil 2020 kell 15.00 elektroonilisel teel.
Istungi päevakord
1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve, I lugemine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Arvamuse andmine Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
3. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm" tulenevate ülesannete delegeerimine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
4. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Tallinna mnt, Paldiski)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
5. Vallavara kasutusse andmine (MTÜ Lodijärv)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
6. Vallavara kasutusse andmine (Lennu 18)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
7. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Rummu, Sireli 16)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
8. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Liivaku)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
9. Lääne-Harju Vallavolikogu otsuste muutmine (enampakkumiste alghinnad)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
10. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Meistri, Padise)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
11. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Kaalumaja, Vihterpalu)
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
12. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
13. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
14. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 „Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes" rakendamine eriolukorras
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
15. Vaide tagastamine (kod Tiina Tamm)
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
16. Vaide tagastamine (kod Ando Eelmaa)
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
17. "Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse  nr 32 "Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine" muutmine (tasude vähendamine)
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad veebilehel kataloogist DOKUMENDIREGISTER:

https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all
Kergemaks otsinguks tuleb kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi", seejärel avanevad volikogu istungi õigusaktide eelnõud ja lisamaterjalid.