« Tagasi

Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd haridusvaldkonna nõunikule

Nõunik (keskastme ametniku/spetsialisti ametiülesanded):

 • Regionaalse hariduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine
 • Lääne-Harju valla koolide tegevuse koordineerimine vastavalt valla ja haridusasutuste arengukavale
 • Haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine koostöös koolidega
 • Koolide nõustamine probleemküsimuste lahendamisel
 • Koostöö tegemine teiste omavalitsustega oma valdkonnas, sh omavalitsuste vaheline suhtlemine munitsipaalkooli tegevuskulude arveldamisel
 • Üldhariduse valdkonna eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine
 • Üldhariduskoolide arengukava koostamises osalemine ja täitmise jälgimine
 • Koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja täitmise jälgimine
 • Lapsevanemate nõustamine haridusteemadel
 • Haridusvaldkonna infosüsteemide valdamine (EHIS, ARNO vms)

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust, soovitavalt hariduse, kasvatusteaduste või sotsiaaltöö valdkonnas
 • eesti keele oskust kõrgtasemel
 • väga head suhtlemisoskust nii kõnes kui kirjas
 • täpsust, põhjalikkust, konkreetsust
 • head pingetaluvust, julgust
 • nõudlikkust iseenda ja teiste suhtes
 • oskust tegutseda iseseisvalt
 • tahe panustada noore suure valla arengusse läbi oma valdkonna

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume

 • erialaseid täiendkoolitusi
 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses
 • paindlikkust tööaja ja -koha suhtes
 • soodsaid sportimisvõimalusi
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Tööle asumise aeg: 03.08.2020

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus
 • elulookirjeldus
 • haridust tõendavad dokumendid
 • 1 A4 essee teemal „Hästitoimiva haridusvõrgu korraldamine Lääne-Harju vallas"

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21.07.2020 digitaalselt allkirjastatult aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainformatsioon: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee,  679 0603