« Tagasi

Kersalu külas Vanaranna tee 51 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsusega nr 63 kehtestati Lääne-Harju vallas Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. 
Planeeritav ala asub 8 Tallinn-Paldiski tee ääres. Kinnistu praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve üldmaa ja väike osa kuulub tiheasustusega piirkonda. Kuna detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks ja muudetakse üldmaa sihtotstarve osaliselt ärimaaks, on see üldplaneeringut muutev detailplaneering.
Detailplaneeringu kohta vt täpsemalt siit